Koopstromenonderzoek Nijmegen Arnhem

Nijmegen, 6 december 2016

Koopstromenonderzoek regio Arnhem-Nijmegen: dynamiek in het regionale winkellandschap

Het gaat goed met het winkelaanbod in de regio. De binnensteden van Arnhem en Nijmegen zijn de winkelgebieden waar de meeste bestedingen plaatsvinden als het gaat om in niet-dagelijkse boodschappen. Consumenten doen hun dagelijkse boodschappen meestal in de buurt, in hun eigen woonplaats. De consument waardeert de aanwezigheid van bepaalde winkels en producten in de regio.

Ook bereikbaarheid en parkeren worden regiobreed goed beoordeeld. Als algemene verbeterpunten noemen de consumenten: het aantal winkels, de inrichting van winkelstraten, bewegwijzering en sfeer/ambiance

Deze en andere gegevens over het winkellandschap zijn terug te vinden in het nieuwe koopstromenonderzoek van de regio Arnhem-Nijmegen. Het onderzoek vormt input voor het Regionaal Programma Werklocaties: de provincie en regiogemeenten willen daarmee regionale overprogrammering voorkomen en plannen voor werklocaties beter aan laten sluiten bij toekomstige behoefte in de regio.

In de regio is duidelijk sprake van schaalvergroting: er komen steeds minder maar grotere winkels. Tegelijkertijd zien we een verschuiving in het aanbod van ‘ niet-dagelijks’ naar ‘ dagelijks’ (supermarkten, drogisten en dergelijke). De winkelleegstand in de regio is verder opgelopen, maar deze is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.

Er is veel dynamiek in de sector. Een duidelijke trend is meer bestedingen via internet en daarmee samenhangend lagere bezoekersstromen, met uiteindelijk minder fysieke winkels en dus dreiging van leegstand. Kansen zitten in het inspelen op de groeiende behoefte aan beleving bij consumenten door de aankleding en sfeer van winkelgebieden te verbeteren en door leisure-voorzieningen en evenementen te stimuleren. Anderzijds kan het terugdringen van winkelmeters een optie zijn, waarbij wordt ingezet op de meest kansrijke locaties.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen