Nieuw Wijkaanpakplan Kolpingbuurt

Nijmegen, 3 april 2012

Nieuw Wijkaanpakplan Kolpingbuurt

Eind december 2011 liep de projectperiode van het Wijkaanpakplan Kolping 2008 t/m 2011 ten einde. De aanpak van de afgelopen periode is daarom geëvalueerd en er is een nieuw Wijkaanpakplan opgesteld voor de komende periode van vier jaar.

In de evaluatie (opgesteld door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeente Nijmegen) wordt geconcludeerd dat de aanpak de afgelopen jaren goede resultaten heeft gehad. De bijzondere verhuur is als een van de belangrijke instrumenten daarbij effectief gebleken. Maar we zijn er nog niet: Uit de evaluatie blijkt bijvoorbeeld dat een nog te groot gedeelte van de Kolpingbewoners (ongeveer een kwart) behoefte heeft aan intensieve zorg.

Het College van B&W wil de brede aanpak in de Kolping (met opbouwwerk, handhaving en zorg) daarom nog niet te vroeg stoppen. Het nieuwe aanpakplan ligt daarom in lijn met het voorgaande. Als onderdeel daarvan zal Talis (i.s.m. de Politie) de bijzondere verhuur de komende vier jaren nog doorzetten. Maar m eer dan voorheen zal de aandacht zich ook gaan richten op de toekomst van de Kolping: kinderen en jeugd, jonge gezinnen en nieuwkomers.

De inhoud van de evaluatie en van het nieuwe wijkaanpakplan is twee keer met bewoners in de buurt besproken in een voor iedereen toegankelijk bewonersoverleg. Beide keren gaven de aanwezige bewoners aan zich te herkennen in de gegevens uit de evaluatie en ook in te stemmen met de voor het nieuwe wijkaanpakplan voorgestelde aanpak.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen