Kinderfonds Nijmegen – Stichting Leergeld

Nijmegen, 27 juni 2011

College ondersteunt lagere inkomens via Kinderfonds

Op 27 juni 2011 heeft het college van burgemeester en Wethouders besloten een subsidie van ruim 100.000 euro toe te kennen aan Stichting Leergeld. Hierdoor kunnen ouders met een laag inkomen bijdragen aanvragen aan het Kinderfonds als tegemoetkoming in de schoolkosten.

In november 2010 heeft de gemeenteraad besloten het Kinderfonds op te bouwen door samenvoeging van het gemeentelijke sport-, cultuur- en schoolfonds. Via Stichting Leergeld kunnen Nijmegenaren met een inkomen tot maximaal 130 procent van het minimum inkomen een tegemoetkoming krijgen bij bepaalde kosten. Stichting Leergeld voert de regeling voor de gemeente uit.

Het college heeft nu besloten 100.800 Euro aan Stichting Leergeld toe te kennen. Hierdoor kan de Stichting uitvoering geven aan de regeling om ongeveer 3.900 Nijmeegse kinderen tegemoet te komen in de schoolkosten die zij maken voor (buiten)schoolse activiteiten. Zo wordt de maatschappelijke deelname van kinderen van ouders met een laag inkomen bevorderd. Dit is een ambitie die ook in het coalitieakkoord is vastgelegd.

De subsidie geldt tot eind 2011. Vanaf 1 januari 2012 zal de regeling door gewijzigde rijksregels mogelijk alleen nog gelden voor mensen met een maximum van 110 procent van het minimum inkomen. Of dit daadwerkelijk zo is, zal afhangen van het nog te voeren debat in de Tweede Kamer. Het is nog onduidelijk wanneer dit debat wordt gevoerd. Het college volgt deze discussie nauwlettend.

Tot augustus 2011 kan iedereen de aanvraag voor schooljaar 2010-2011 bij de gemeente Nijmegen indienen. Het aanvraagformulier is te downloaden via www.nijmegen.nl (digitale balie). Voor vragen kan iedereen terecht op telefoonnummer 14 024 bellen. Na augustus 2011 loopt de aanvraag via St. Leergeld. Voor meer informatie zie www.leergeld.nl/nijmegen , info@stichtingleergeldnijmegen.nl, of via telefoonnummer 024 – 323 76 44 (maandag en woensdag van 10:00-13:00u).

Ouders die in schooljaar 2010-2011 van het schoolfonds gebruik hebben gemaakt en scholen worden per brief ingelicht over het feit dat de tegemoetkoming vanaf de start van het nieuwe schooljaar 2011-2012 via Stichting Leergeld moet worden aangevraagd.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen