Prijs Gezonde Schoolkantine KGC Nijmegen

Nijmegen, 27 april 2010

Karel de Grote wint landelijke prijs ‘gezonde schoolkantine’

NIJMEGEN – Het Nijmeegse Karel de Grote College heeft de tweede prijs gewonnen in de strijd om de landelijke titel ‘Gezonde Schoolkantine 2009-2010’. De prijs werd op 26 april uitgereikt door André Rouvoet, demissionair minister voor Jeugd en Gezin en Onderwijs. Van de 90 deelnemende scholen werden twee Nijmeegse schoolkantines geselecteerd voor de top 10. Beide kwamen in nauwe samenwerking met GGD Regio Nijmegen tot stand.

De jury prijst Karel de Grote voor de snelle resultaten die in korte tijd zijn geboekt en vindt dat de school wat extra’s biedt door te kiezen voor biologische producten. Het aanbod van Karel de Grote bestaat grotendeels uit producten van de ‘schijf van vijf’. Leerlingen en ouders dragen zelf ideeën aan voor een gezonde kantine en in de lessen wordt extra aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Het Karel de Grote College ontvangt een bedrag van 4.000 euro en wil met het prijzengeld een uitleenservice starten voor onder andere spellen in de kantine, zodat het voor leerlingen nog aantrekkelijker wordt om in de pauzes in de (gezonde) kantine te vertoeven.

Stimuleringsprijs 2009-2010
De stimuleringsprijs ‘Gezonde Schoolkantine’ is een initiatief van het Voedingscentrum en wordt gefinancierd door de ministeries van VWS, LNV en OCW. Het aantal deelnemers aan de stimuleringsprijs is in vergelijking met 2007 bijna vervijfvoudigd: van 20 naar 90 inschrijvingen. De eerste prijs (10.000 euro) is dit jaar gewonnen door scholengemeenschap W.J. Bladergroen uit Purmerend en de derde prijs (1.000 euro) door de Dr. J. de Graafschool uit Groningen. Het Voedingscentrum hoopt dat andere scholen zich laten inspireren door de winnaars. Zeker op weg naar 2015, het jaar waarin alle schoolkantines in Nederland gezond moeten zijn (motie Vendrik, 2009).

Bron GGD Nijmegen
 
 

Nijmegen, 26 april 2010

KGC wordt 2e bij stimuleringsprijs Gezonde Schoolkantine

Op maandagmiddag 26 april heeft een delegatie van medewerkers, leerlingen en ouders van het Karel de Grote College de 2e prijs (4000 euro) ontvangen uit handen van Minister Rouvoet tijdens het symposium ‘Alle Schoolkantines Gezond, maar hoe?
 
De kantine van het Karel de Grote College werd van de 90 deelnemende scholen door een deskundige jury van het Voedingscentrum tot één van de beste van Nederland uitgeroepen. Het juryrapport vermeldt onder meer: het Karel de Grote College is overgestapt naar een biologisch assortiment met gezonde broodjes, wraps, verse soep en tosti’s. Het aanbod bestaat grotendeels uit producten uit de Schijf van Vijf. In de lessen wordt aandacht besteed aan een gezonde leefstijl. Leerlingen en ouders dragen zelf ideeën aan voor een gezonde kantine. De jury prijst de school voor de snelle resultaten in korte tijd en vindt dat deze school wat extra’s biedt door te kiezen voor biologische producten

Bron KGC Nijmegen
   

Landelijke nominatie voor Nijmeegse schoolkantine 

NIJMEGEN – Het Nijmeegse Karel de Grote College is een van de vijf genomineerden voor de titel ‘De Gezonde Schoolkantine’. Deze landelijke stimuleringsprijs is een initiatief van het Voedingscentrum en wordt uitgereikt aan de school die de grootste stappen heeft gezet richting De Gezonde Schoolkantine. Een aantal scholen in de regio Nijmegen heeft deze uitdaging actief opgepakt in samenwerking met GGD Regio Nijmegen. Uit het hele land doen negentig scholen aan het project mee.

Om in aanmerking voor de prijs te komen, moesten scholen een werkplan Gezonde Schoolkantine opstellen en uitvoeren. Daarbij hebben de scholen in de regio Nijmegen gebruik gemaakt van advies en in sommige gevallen begeleiding van GGD Regio Nijmegen. De hoofdprijs gaat niet simpelweg naar de kantine met het gezondste aanbod. De jury kijkt ook naar de geboekte gezondheidswinst (het aantal stappen dat de school bij de uitvoering van het plan heeft gezet) en de mate waarin de school de Gezonde Kantine in beleid integreert. Het moet kortom geen incidenteel project zijn, maar een structurele verandering opleveren.

Aanpak Karel de Grote
Het initiatief om aan de wedstrijd mee te doen lag voor het Karel de Grote College bij zowel kantinebeheerders, ouders als het schoolbestuur. Een breed samengestelde werkgroep (met daarin een schoolarts, een Gezonde School-adviseur van de GGD, het hoofd van de kantine, docenten en vertegenwoordigers van directie en leerlingenraad) zorgt voor blijvende aandacht voor een gezond aanbod in de kantine. Daarnaast draagt de werkgroep bij aan de communicatie rond De Gezonde Schoolkantine, het vastleggen ervan in beleid en het creëren van draagvlak. Het resultaat: sinds november 2009 is 75% van het aanbod in de kantine gezond en zijn alle groente, fruit, brood, kaas en vleeswaren biologisch.

De winnaar wordt op 26 april door het Voedingscentrum bekend gemaakt en krijgt een hoofdprijs van € 10.000,-. De nummer twee wint € 4.000,- en de nummer drie € 1.000,-. De Stimuleringsprijs De Gezonde Schoolkantine 2009/2010 wordt mede mogelijk gemaakt door de ministeries van VWS, LNV en OCW.

Bron GGD Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen