JOVD: onverantwoorde investeringen gemeente Nijmegen

Gegrond wantrouwen

Nijmegen, 31 januari 2014 – De JOVD Rijk van Nijmegen c.a. is geschokt over het bericht dat de gemeente Nijmegen risicovol lage reserves aanhoud en er nog steeds bijzonder kostbare plannen op nahoudt met betrekking tot de grondposities. De beleidsvrijheid voor toekomstige raden komt volgens de liberale jongerenorganisatie op deze wijze ernstig in gevaar en de gemeente stevent af op een financieel debacle.

De gemeente Nijmegen heeft in voorgaande jaren meer dan andere gemeenten grote grondposities opgebouwd met het oog op de te verwachte bevolkingsgroei. Grootse kostbare plannen zijn ontwikkeld en met een investering van 350 miljoen euro staat Nijmegen op de tweede plaats van gemeenten met grote grondposities. De verkoop wil echter al jaren niet vlotten en daarom zou verlaging van de prijzen, zodat er weer volop geconcurreerd kan worden met bestaande huizen op de woningmarkt, meer dan welkom zijn.

De gemeente heeft de grondprijzen tot nu toe slechts 10% laten zakken terwijl vanuit verschillende hoeken, bijvoorbeeld branchevereniging Bouwend Nederland, sterk wordt aangeraden de grondprijzen met ongeveer 50% te laten zakken. Bij het niet voldoende afwaarderen, en zo verliezen buiten de boeken houden, spelen volgens ingewijden de naderende gemeenteraadsverkiezingen in maart een rol.

De JOVD Rijk van Nijmegen c.a. ziet dat er grote problemen zijn met de aangehouden reserves. Waar andere gemeenten zoals Amsterdam en Tilburg verliezen opvingen met opbrengsten uit verkoop van bijvoorbeeld een kabelbedrijf of Essent, heeft de gemeente Nijmegen geen actie ondernomen. Aan dergelijk vooruitschuiven van verliezen moet volgens de JOVD Rijk van Nijmegen c.a. direct een einde gemaakt worden. De reserves zijn zo laag dat accountant Ernst & Young in het verslag van bevindingen zelfs waarschuwt dat de aangehouden bedrijfsreserve niet voldoende zullen zijn.

Op het moment staat er slechts 88 miljoen euro aan reservevermogen tegenover 112 miljoen euro aan risico’s. De 88 miljoen euro was oorspronkelijk bedoeld om risico’s van geheel andere bestemmingen te dekken en is zelfs deels opgebouwd uit vorderingen waarvan Ernst & Young vermoedt dat deze niet realistisch gewaardeerd zijn. Ondanks deze kritieke omstandigheden, blijft de gemeente gek genoeg positief. Het is niet te hopen dat de gemeente Nijmegen ooit een artikel 12-status zal krijgen, maar de JOVD Rijk van Nijmegen c.a. begint zich inmiddels zorgen te maken.

Toekomstige gemeenteraden zullen in de toekomst weinig beleidsvrijheid overhouden wanneer zij met dergelijke financiële omstandigheden te maken krijgen en gedwongen zijn verliezen uit het verleden alsnog te nemen. Daarom en in combinatie met het feit dat de gemeentelijke lasten in Nijmegen reeds tot de hoogste van het land behoren, roept de liberale jongerenorganisatie de gemeente op om terughoudender te zijn met andere miljoenen uitgaven en zo snel mogelijk de grondprijzen te verlagen en haar verliezen te nemen.

Bron: JOVD Rijk van Nijmegen c.a.

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen