Jongeren onder 16 drinken minder, ouders..

Nijmegen, 22 februari 2012

Jongeren onder 16 drinken minder, 
ouders stellen duidelijkere grenzen

Het alcoholgebruik onder jongeren in de regio Nijmegen is fors gedaald, zo blijkt uit het E-MOVO onderzoek dat eind 2011 op alle middelbare scholen in de regio Nijmegen werd uitgevoerd in klas 2 en 4. Van de 2e-klassers in de regio Nijmegen drinkt iets minder dan 1 op de 5 kinderen alcohol, terwijl dat acht jaar geleden nog de helft was. De norm ‘geen alcohol onder de 16’ lijkt te landen; vooral ouders zijn duidelijkere grenzen gaan stellen. Zorgwekkend is wel dat jongeren díe drinken, vaak erg veel drinken. Ook wanneer ze jonger zijn dan 16 jaar.
 
De resultaten uit 2011 zijn afgezet tegen de uitkomsten van E-MOVO in 2003 en 2007. Hieruit blijkt dat ook bij de jongeren in klas 4 (15/16 jaar) het alcoholgebruik is gedaald; het percentage in deze leeftijdscategorie ligt echter nog steeds hoog (64%). Wél blijkt dat de 15-jarigen in klas 4 aanzienlijk minder drinken dan de 16-jarigen. Daarnaast valt op dat het alcoholgebruik onder 16-jarigen sterker is gedaald bij havo/vwo-leerlingen dan bij vmbo-leerlingen. Zijn de jongeren eenmaal 16 dan is er nauwelijks verschil meer tussen het alcoholgebruik van vmbo- en havo/vwo-leerlingen.

Binge-drinken
Als jongeren drinken, dan blijken ze behoorlijke hoeveelheden te drinken. De helft van de vierdeklassers drinkt regelmatig vijf of meer glazen per gelegenheid (binge-drinken): 40% van de 15-jarigen en 62% van de 16-jarigen. Zelfs bij de tweedeklassers blijkt dat 12% recent meer dan vijf glazen per keer heeft gedronken. Binge-drinken is extra schadelijk voor de hersenen.
 
Ouders keuren alcoholgebruik onder 16 af
In 2003 was de meerderheid van de ouders nog tolerant ten aanzien van het alcoholgebruik van hun kinderen, in 2011 is dit beeld anders. Met name als jongeren nog geen 16 zijn, keuren de meeste ouders het alcoholgebruik van hun kind af, zo blijkt uit het onderzoek. Dit maakt het aannemelijk dat ouders een belangrijke rol hebben gespeeld bij de daling van het aantal jeugdige alcoholdrinkers. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit: kinderen van ouders die het alcoholgebruik afkeuren en daadwerkelijk verbieden, drinken beduidend minder dan kinderen van ouders die het gebruik van hun kind oogluikend toestaan.

Effect van alcoholopvoeding
Alcoholopvoeding staat als preventiethema op de agenda’s van veel gemeenten. In diverse regio’s helpt de GGD, samen lokale partners, aan beleidsvorming en activiteiten rondom dit thema. Dit lijkt effect te hebben. In de regio Gelre-IJssel startte het project alcoholopvoeding in 2006; daar is de daling nu het sterkst. In de regio Nijmegen ging een vergelijkbaar project – onder de naam ‘Alcoholopvoeding Durf NU!’ – van start in 2009. Doel is het aanpassen van de maatschappelijke norm: jongeren onder de 16 zouden helemaal niet moeten drinken en jongeren van 16 jaar en ouder slechts bij uitzondering. Het project, dat door GGD Regio Nijmegen en IrisZorg Preventie wordt uitgevoerd, richt zich met name op de omgeving van de jongere. Iedere volwassene die zich met jongeren bezighoudt, kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van drankgebruik onder kinderen. Zo zijn er activiteiten binnen sportverenigingen, scholen, horeca en meer recentelijk ook bij carnaval.

Jeugdonderzoek E-MOVO
De uitkomsten van het alcoholgebruik in de regio Nijmegen zijn afkomstig uit de eerste analyses van het grootschalige E-MOVO onderzoek, dat eind 2011 in heel Oost-Nederland werd uitgevoerd in de klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs. E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een onderzoek naar de gezondheid en de leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs, dat eens per 4 jaar wordt uitgevoerd door GGD’en in Gelderland en Overijssel. In de regio Nijmegen namen 7270 leerlingen deel aan het onderzoek in 2011. Zij vulden op school via internet een vragenlijst in over gezondheid en leefstijl. De uitkomsten van het volledige E-MOVO onderzoek worden medio 2012 uitgebracht. 

Bron GGD  Regio Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen