Aanpak Jeugdwerkloosheid regio Nijmegen

Nijmegen, 18 juni 2013

Regio Nijmegen investeert fors in aanpak Jeugdwerkloosheid

Nijmegen investeert ruim € 800.000 extra in de aanpak van jeugdwerkloosheid in 2013 en 2014. Het Kabinet en de provincie Gelderland stellen ook geld beschikbaar om de stijgende jeugdwerkloosheid te bestrijden. Jongeren met werkervaring en een diploma zijn hard nodig voor de toekomstige arbeidsmarkt. Nijmegen verstrekt in de komende jaren 160 starterbeurzen en 50 werkervaringplekken.

Werkgevers in de regio zijn van groot belang om werkervaring te bieden. De 160 starterbeurzen zijn bedoeld om jongeren een kans te geven om een baan of een leerwerkplek. Jongeren uit de regio kunnen zelf in contact met de werkgever een plek krijgen die aansluit bij hun opleiding of niveau. De starter ontvangt een tegemoetkoming en de werkgever wordt daarvoor (deels) gecompenseerd. De werkgever begeleidt de jongeren daarnaast bij hun competentieontwikkeling.

De gemeente Nijmegen investeert ook in 50 werkervaringplekken voor Nijmeegse jongeren tot 27 jaar die langdurig werkloos zijn. De jongeren kunnen voor maximaal een jaar aan de slag bij een werkgever. De werkgever ontvangt hiervoor een loonkostensubsidie en biedt de jongere ontwikkelingsmogelijkheden en waar mogelijk perspectief op een duurzame baan.

Om jongeren kansen te bieden op werk of op een plek binnen het onderwijs, wordt regionaal samengewerkt tussen gemeenten, uwv, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Dat wordt nu al gedaan door het Regionaal Jongerenloket en met de aanpak van het vroegtijdig schoolverlaten.
De Nijmeegse jobcoaches, die langdurig werklozen en moeilijk plaatsbare jongeren begeleiden naar werk, gaan ook regionaal aan de slag. Met het ROC en het bedrijfsleven is een convenant gesloten waarin is afgesproken om jaarlijks 100 BBL- plekken en 50 stageplaatsen, met name in de techniek, te creëren. Ook wordt er een traject ontwikkeld om meer BBL- plekken voor MBO- studenten in de zorg met niveau 2 te creëren. Op het grensvlak van arbeidsmarkt en onderwijs worden projecten als Passend Leren en Werken en de Borisbaan uitgevoerd

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen