ITJING als brug naar eigen innerlijke wijsheid

DE I TJING ALS BRUG NAAR DE EIGEN INNERLIJKE WIJSHEID
Gerrit Jenniskens

Lezing, zondag 26 november 2017
De eerste opmerking die Jung in zijn inleiding in de I Tjing vertaling van Wilhelm maakt is dat het boek niet gemakkelijk te vatten is. De I Tjing weerspiegelt het begrip dat de oude chinezen zich over het leven hadden eigen gemaakt. Dat begrip is voor ons alleen maar te bevatten als we iets weten over de manier waarop zij keken naar het bestaan. Maar het perspectief van waaruit zij de gebeurtenissen en de dynamiek van het bestaan beschouwden is voor ons westerlingen niet zo vanzelfsprekend.. LEES MEER..

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen