Inschrijven Vierdaagse 2018

Vierdaagse op brug Hatert - Dukenburg

Nijmegen, januari/5 februari 2018

Deelnemerslimiet op 47.000, inschrijving open op maandag 5 februari 2018

Deelnemerslimiet op 47.000, inschrijving open op 5 februari

Eén inschrijfperiode voor 102de Vierdaagse

De 102de Vierdaagse vindt dit jaar van 17 tot en met 20 juli plaats. De inschrijving voor de 102de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen wordt op maandag 5 februari vanaf 10.00 uur opengesteld.

47.000 deelnemers
De inschrijflimiet voor de 102de Vierdaagse is, net als in 2017, bepaald op 47.000 inschrijvingen. Bij overschrijding van de inschrijflimiet van 47.000 deelnemers wordt er geloot onder individueel ingeschreven deelnemers die niet eerder een Vierdaagse medaille behaalden. Naast alle ingeschrevenen voor beloning 2 of hoger worden er drie groepen van loting gevrijwaard: degenen die in 2006 geboren zijn; degenen die voor de 100ste én de 101ste Vierdaagse zijn uitgeloot, en degenen die inschrijven via Via Vierdaagse. Het Limiteringsprotocol is te raadplegen op de website van de Vierdaagse (www.4daagse.nl).

Eén inschrijfperiode
In 2018 werkt Stichting DE 4DAAGSE voor het eerst met één inschrijfperiode voor alle geïnteresseerden die de 102de Vierdaagse willen lopen. De inschrijfperiode begint op maandag 5 februari 10.00 uur en eindigt op vrijdag 23 maart (24.00 uur). Het moment van inschrijven heeft geen invloed op de uitslag van de eventuele loting. Het inschrijfgeld voor de 102de Vierdaagse bedraagt € 80,-. Leden van Koninklijke Wandelbond Nederland krijgen € 5,- korting. Inschrijven kan via www.4daagse.nl. Meer informatie over de inschrijfprocedure en de daaraan verbonden voorwaarden is te vinden op www.4daagse.nl.

Verhoging inschrijfgeld voor continuïteit en kwaliteit
Stichting DE 4DAAGSE heeft het inschrijfgeld voor deelname aan de 102de Vierdaagse vastgesteld op € 80,-. Deze verhoging is meer dan hetgeen gebruikelijk was in eerdere jaren. Voor deze verhoging zijn verschillende redenen te noemen. Ten eerste is er vanuit de organisatie de wens om het kwaliteitsniveau van de Vierdaagse voor de deelnemers op peil te houden. Daarnaast is er sprake van prijsstijgingen van leveranciers en blijven de door de overheid verplicht gestelde voorzieningen rondom het evenement jaarlijks toenemen. Het betreft hierbij bijvoorbeeld veiligheids- en verkeersmaatregelen, de plaatsing van toiletvoorzieningen en het faciliteren van verzorgingsposten inclusief inzet van het Nederlandse Rode Kruis. De groei van de te nemen maatregelen heeft tot gevolg dat steeds meer werkzaamheden gedurende het jaar dienen te worden verricht. Hoewel de organisatie in belangrijke mate uit vrijwilligers bestaat (circa 350 tijdens de Vierdaagseweek in juli), klaart Stichting DE 4DAAGSE de rest van het jaar met een team van circa 25 mensen – waarvan een groot deel nog onbezoldigd – deze klus. Daarnaast zijn er diverse andere zaken die een verhoging van het inschrijfgeld tot een noodzakelijke maatregel maken, zoals afname van sponsorinkomsten en het maken van reserveringen om de continuïteit van de Vierdaagse te waarborgen.

Omkering eerste wandeldag blijft gehandhaafd
De 101ste Vierdaagse kenmerkte zich door de omkering van de route op de eerste dag. Tijdens de 100ste Vierdaagse in 2016 is geconcludeerd dat de aanrijtijden van de hulpdiensten niet gegarandeerd konden worden door wijzigingen in het gebied rondom de Oosterhoutsedijk. Ook de doorstroming en het verlaten van Elst bij het uiteengaan van de diverse wandelroutes in omgekeerde vorm heeft uit veiligheidsoverwegingen de voorkeur. Uit evaluaties met de betreffende gemeentes, politie en andere veiligheidsdiensten blijkt dat het omkeren van de route op de eerste dag van de Vierdaagse een succes was. Naast de hulpdiensten waren ook de wandelaars positief over het omgekeerd lopen van de eerste wandeldag. De omkering van de route op de eerste wandeldag blijft derhalve gehandhaafd.

10 jaar Via Vierdaagse
In 2018 vindt de tiende editie van ‘Via Vierdaagse’ plaats. Op maandag 15 januari om 08.00 uur start de inschrijving voor dit voorbereidingsprogramma. Met dit programma ondersteunen Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN) en Stichting DE 4DAAGSE debutanten bij het behalen van hun eerste Vierdaagsekruis. Deelname aan Via Vierdaagse is alleen voor wandelaars die niet eerder het Vierdaagsekruis behaalden. De kosten van deelname aan Via Vierdaagse bedragen €219,-. Inschrijven voor Via Vierdaagse kan via www.viavierdaagse.nl.

Bron Stichting DE 4DAAGSE  –  Informatie vierdaagse  –  Agenda Nijmegen  –  www.viavierdaagse.nl  – foto’s Vierdaagse

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen