Inburgeren op de werkvloer

Nijmegen, 6 juli 2010

Nieuwe contracten met inburgeringsbedrijven

Het Nijmeegse inburgerinsgbeleid gaat zich de komende jaren naast de kennis van de Nederlandse taal en samenleving richten op het inburgeren op de werkvloer. Per 15 juli sluit de gemeente nieuwe contracten af met de inburgeringbedrijven Stavoor, Capabel en het ROC. De contracten worden getekend op 12 juli aanstaande. Het inburgeringbeleid van de gemeente Nijmegen is nu bijna drie jaar van kracht. Een inburgeringbedrijf moet maatwerk kunnen leveren met een aanbod waarin theorie en praktijk gecombineerd worden.

De kans op een succesvolle inburgering is groter als er mensen in de praktijk met taal kunnen oefenen. Inburgering is meer dan het leren van de taal. Burgemeester en wethouders willen dat mensen meedoen in de samenleving. Daarom steekt Nijmegen nog meer dan in de afgelopen periode op duale trajecten. De voorbereiding op het inburgeringsexamen moet een nevendoel worden en niet het hoofddoel.
Een ander belangrijk uitgangspunt van het inburgeringsbeleid is het bieden van maatwerk. Individueel moet bekeken worden welke begeleiding, trajectduur, taalcoach, profiel en stage iemand nodig heeft.

Nijmegen is tevreden over de kwaliteit die de inburgeringbedrijven leveren. Daarom is gekozen voor een meervoudige onderhandse aanbesteding aan de bedrijven uit de afgelopen contractperiode. Zo wordt de samenwerking gecontinueerd en versterkt. Omdat inburgering maatwerk is, zijn er acht soorten van trajecten (in aanbestedingstermen heet dat percelen) aanbesteed. In totaal worden er voor 2010 zo’n 565 deelnemende inburgeraars verwacht. In de jaren daarna loopt dat vermoedelijk op omdat er een toename van het aantal vrijwillige inburgeraaars wordt verwacht.

Het ROC, Capabel en Stavoor gaan van 2010 tot en met 2012 de inburgeringtrajecten in Nijmegen verzorgen. Uitgangspunt is dat het traject wordt afgesloten met een examen. Inburgering moet gericht zijn op duurzame participatie. Alle trajecten zijn een combinatie van leren en werken. Dat werken kan zijn: vrijwilligerswerk, taalstage, werkstage of activiteiten in de wijk. De contracten met de inburgerbedrijven ROC, Capabel en Stavoor worden getekend op maandag 12 juli om 16.00 uur in de Trêveszaal.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen