Meepraten over huren – Kolpinghuis, 23 mrt


 

Het 4e Podium voor Huurders Nijmegen
Kolpinghuis – woensdag 23 maart 2011

Woonruimteverdeling, waar is ruimte voor verbetering?

‘Heeft u zich weleens afgevraagd waarom u zo lang ingeschreven moet staan voor een fatsoenlijke huurwoning? Vindt u het vervelend dat er zo weinig huurwoningen beschikbaar zijn? Maakt u zich zorgen over de zoveelste verhuizing in uw buurt?’

Stichting Het Huurdershuis organiseert in samenwerking met gemeente Nijmegen op woensdagavond 23 maart in het Kolpinghuis in Nijmegen het 4e Podium voor Huurders. Op deze avond krijgen huurders én professionals de kans om hun mee te praten over het thema Woonruimteverdeling. Buurtbewoners pleiten steeds meer voor een actief toewijzingsbeleid, vanwege het zoveelste probleemgezin in de buurt dat overlast veroorzaakt. Er is sprake van een toenemende druk op de woningmarkt en er zijn extra regels waar corporaties sinds kort mee te maken krijgen. Moet het huidige systeem anders, en waar is ruimte voor verbetering?
De uitkomst van de avond zal gepresenteerd worden aan gemeente Nijmegen. Een belangrijke bijeenkomst dus, want uw mening telt!
 
Dat er problemen zijn op de sociale woningmarkt is ook in Nijmegen bekend. Er is veel verloop in bepaalde buurten waardoor deze verpauperen, terwijl in andere buurten nauwelijks woningen vrijkomen. De bouw van koopwoningen heeft maar in beperkte mate gezorgd voor een doorstroming van huurders naar een koopwoning. Veel huurders kunnen door de gevolgen van de economische crisis (zoals het verlies van werk en de afschaffing van koopsubsidies) een koopwoning niet veroorloven. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren veel sociale huurwoningen gesloopt en zijn hier duurdere huurwoningen of koopwoningen voor teruggekomen. Daardoor zijn er veel woningzoekenden bij gekomen, die vanwege gedwongen verhuizing urgentie krijgen op reguliere woningzoekenden. De zittende huurder blijft vervolgens langer in hun huidige woning wonen omdat er steeds minder keuze is. Meer woningzoekenden, minder beschikbare woningen. Starters kunnen als gevolg steeds moeilijker een betaalbare woning vinden. De woningmarkt zit muurvast.
 
Sinds kort is er Europese regelgeving van kracht, die een inkomensgrens bepaalt voor goedkope huurwoningen. Daarnaast heeft het kabinet plannen om de huur van goedkope huurwoningen te koppelen aan de hoogte van het inkomen. Huishoudens met een hoger inkomen, moeten dan meer huur gaan betalen voor dezelfde woning dan lagere inkomensgroepen. Allemaal om de doorstroom te bevorderen en de problemen op de woningmarkt op te lossen. Maar, is dit wel genoeg?
Het Huurdershuis en gemeente Nijmegen nodigen u uit om deel te komen nemen aan het debat over de woonruimteverdeling. Vindt u dat het systeem in Nijmegen anders moet? Zijn ‘de inkomensgrens’ en ‘hogere huren voor hogere inkomens’ voldoende maatregelen om schaarste op de woningmarkt op te lossen? Of zijn andere maatregelen nodig? En zijn er bijvoorbeeld ook maatregelen nodig, om meer invloed uit te oefenen op wie er waar komt te wonen? Kom uw mening geven, want ook uw mening telt!

Woensdag 23 maart 2011
Het Podium voor Huurders vindt plaats op woensdag 23 maart in Zalencentrum Het Kolpinghuis. Adres: Smetiusstraat 1 te Nijmegen. Aanvang: 19:30 uur, de zaal is vanaf 19:15 uur geopend.
Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via s.meertens@huurdershuis.nl of 06 46 277 126. U ontvangt dan een informatiepakket.

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen