Hubert Bruls nieuwe burgemeester Nijmegen

Nijmegen, 2 maart 2012

Raad beveelt Hubert Bruls aan als nieuwe burgemeester van Nijmegen

De gemeenteraad van Nijmegen heeft donderdagavond 1 maart 2012 na een extra raadsvergadering drs. H.M.F. (Hubert) Bruls (1966) aanbevolen als nieuwe burgemeester van Nijmegen. Hij is daarmee de verwachte opvolger van Thom de Graaf, die op 1 februari zijn functie neerlegde en aan de slag ging als voorzitter van de HBO-raad.

De stad Nijmegen is voor de huidige burgemeester van Venlo Hubert Bruls niet onbekend. Hij heeft vanaf 1984 politicologie gestudeerd aan de toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij begon vervolgens zijn loopbaan bij ambtenarenvakbond NOVON/ABVAKABO. Na een korte periode als gemeenteraadslid in 1998, is hij vier jaar lang wethouder geweest in Nijmegen met onder meer de portefeuilles Onderwijs en Economische Zaken onder zijn hoede. Van 2002 tot 2005 was hij lid van de Tweede Kamer waar hij zich bezighield met arbeidsmarktbeleid en werkgelegenheid, arbeid en zorg, grotestedenbeleid en infrastructuurprojecten in Gelderland. Sinds 2005 is hij burgemeester van Venlo.

De vertrouwenscommissie, bestaande uit de raadsleden Noël Vergunst (GroenLinks), Rob Jetten (D66), Rutger Zwart (PvdA), Chantal Teunissen (CDA), Hayke Veldman (VVD), Jo Janssen (Gewoon Nijmegen), Michel Hulskorte (Verenigde Seniorenpartij) en Hans van Hooft (SP), heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. Er hebben negen kandidaten op de vacature gereageerd. In een
besloten raadsvergadering op 1 maart heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Tijdens de vergadering heeft de raad het besluit genomen dat Hubert Bruls als eerste kandidaat wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Nijmegen.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koningin, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De raad hoopt dat de nieuwe burgemeester medio mei 2012 wordt geïnstalleerd. Tot de installatie blijft burgemeester Wim Dijkstra de taken waarnemen.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen