Hotelmarkt Nijmegen flink in de lift

Nijmegen, 27 februari 2018

Hotelmarkt Nijmegen flink in de lift

Het gaat goed met de Nijmeegse hotelmarkt, zo blijkt uit een onderzoek van O&S. Nijmegen telt op dit moment 23 hotels met totaal 1250 hotelbedden en 650 kamers. Sinds 2008 is dat een groei van 450 bedden en 250 hotelkamers. Jaarlijks vinden er 200.000 overnachtingen plaats, een groei van 32% in tien jaar. In de hotelsector werken direct ongeveer 500 mensen.

De groei van de sector volgt op een stimulerend beleid van de gemeente om nieuwe initiatieven voor hotels zoveel mogelijk te faciliteren. Mede op basis van de gemaakte inhaalslag in het hotelaanbod, de eigen inzichten van ondernemers en investeerders en de marktruimte die ontstaat door de toenemende vraag is de aanbeveling uit het onderzoek om een afwachtende houding aan te nemen voor nieuwe hotelontwikkelingen, maar de sector zeker niet ‘op slot te gooien’. De gemeente gaat met de sector in gesprek om een nieuw beleid rond hotels vorm te geven.

Gevarieerd aanbod
Het hotelaanbod in Nijmegen is gevarieerd en kleinschalig; 3- en 4-sterrenhotels overheersen. Er zijn kansen voor versterking van de bovenkant en onderkant van de markt. In Nijmegen ontbreekt een 5-sterrenhotel. Ook lijkt er nog ruimte is aan de onderkant van de markt, bijvoorbeeld een Stayokay-achtig hotel voor jongeren.
De bezettingsgraad van hotels in Nijmegen bedraagt circa 45%. Dit is iets lager dan het landelijk gemiddelde van 48%.

Kansen voor toerisme
De meeste toeristische bezoekers vallen in de leeftijdscategorie 30 tot 55 jaar. Ruim 70% is afkomstig uit Nederland, bijna 30% komt uit het buitenland. Het onderzoek geeft aanleiding om de toeristische markt verder te stimuleren. Suggesties en ideeën uit de sector zelf zijn: het aantrekken van buitenlandse bezoekers, opzetten van een gecombineerde citytrip Arnhem-Nijmegen, blijven inzetten op herinneringstoerisme en meer doen met de cruisevaart. Wat al goed gaat, volgens de hoteliers, is het aanbod aan evenementen, pop-up attracties en tijdelijke events. Een kans voor de sector is nog het verder uitbouwen van de samenwerking op het gebied van citymarketing en een betere samenwerking tussen hotels.

Congresmarkt
De congresmarkt biedt kansen voor hotels. Deze markt is de laatste jaren sterk verbeterd, onder andere door de komst van Van der Valk met een capaciteit van 450 deelnemers en Cinemec met een congrescapaciteit van circa 2000 mensen. Nijmegen kent inmiddels een groot en divers congresaanbod. Ook succesvolle evenementen als Velocity en European Green Capital leveren veel overnachtingen op. Om het aantal congressen te stimuleren zijn een sterke profilering en promotie belangrijk. Met name de aanscherping van de profilering van Nijmegen als kennisstad binnen Health en High Tech zou kansen bieden. Te onderzoeken vraag is of de congresmarkt nog verbeterd kan worden door het aantrekken en realiseren van een grootschalige congres-hotel-faciliteit. die slaapmogelijkheden biedt aan meer dan 400 gasten. Daarmee kan Nijmegen grootschalige congressen beter faciliteren.

Nieuwe trends
In het Hotelonderzoek worden ook nieuwe trends zichtbaar. Zo worden er in Nijmegen meer dan 300 accommodaties aangeboden via Airbnb. Het aanbod kent een dynamisch karakter, gekoppeld aan grote evenementen en ook de komst van studenten. Van belang is om de regels voor deze sector tegen het licht houden en kijken of deze overnachtingsmogelijkheden voldoen aan regels als brandveiligheid en eerlijke concurrentie.

Economische betekenis
De hotelsector levert een bijdrage aan de werkgelegenheid in Nijmegen en is de afgelopen jaren duidelijk gegroeid. Er zijn circa 500 personen direct werkzaam. In de gehele toeristische sector zijn naar schatting 6.000 tot 7.500 personen werkzaam.
Meer dan de helft van de geënquêteerde hotels waardeert het huidige bedrijfsaanbod positief tot zeer positief. Het merendeel heeft een optimistische verwachting richting toekomst. Eenderde van de hotels wil investeren in meer bedden. Wel geeft de sector een signaal af tegen een verdere uitbreiding van het hotelaanbod in Nijmegen. De sector geeft aan dat de hotel- en congrescapaciteit in evenwicht is; men ervaart concurrentie van Airbnb en bed & breakfasts.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie NijmegenHotelsCongres- en vergaderzalen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen