Herontwikkeling NYMA

Ondertekening intentieovereen-komst - foto Gemeente Nijmegen

Nijmegen, 3 april 2019

Krachten gebundeld in herontwikkeling NYMA

De herontwikkeling van NYMA heeft er ontwikkelkracht bij. Woensdag ondertekende wethouder Vergunst namens de gemeente een intentieovereen-komst met de NYMA Coöperatie. Daarnaast zijn twee projectontwikkelaars als partner ingestapt in het Ontwikkelteam NYMA. Hiermee krijgt de her-ontwikkeling van het terrein van De Vasim en NYMAfabriek in Nijmegen-West een extra impuls.

De twee externe ontwikkelaars zijn KlokGroep uit Nijmegen en Lingotto uit Amsterdam. Zij zijn na een selectieprocedure als partner uitgenodigd om deel te nemen in het NYMA Ontwikkelteam. Hierin hadden tot nu toe de kwartiermaker voor NYMA, de gemeente en de NYMA coöperatie zitting. Zij maken in de aankomende periode samen een Ontwikkelstrategie. Die borduurt voort op de Gebiedsvisie NYMA. In de Ontwikkelstrategie staat globaal in welke delen van het gebied bijvoorbeeld ambachtelijke bedrijven of horeca kunnen komen, wat behouden blijft of gesloopt wordt en hoe de openbare ruimte vorm krijgt.

NYMA Coöperatie
De NYMA Cöoperatie is een samenwerking tussen ondernemers van het Honigcomplex, De Cultuurspinnerij Vasim en Waalhalla. Zij zijn al langer partner van de gemeente in de herontwikkeling van NYMA. Deze samenwerking is nu bekrachtigd in een intentieovereenkomst. Hierin staat dat de gemeente en de coöperatie intensief met elkaar samenwerken om wederzijdse belangen bij de herontwikkeling van NYMA zo goed mogelijk te behartigen.

Openbare ruimte en evenementen
Sinds de vaststelling van de Gebiedsvisie heeft de gemeente, eigenaar van de terreinen en gebouwen, al verschillende stappen gezet. Zo is het buitenterrein van NYMAfabriek (voormalig CP Kelco) geschikt gemaakt voor evenementen. Afgelopen zondag organiseerde Go Short hier het programmaonderdeel Off the Wall. In juni volgt het Donuts-festival. Verder wordt in overleg met de directe omgeving gewerkt aan een plan voor de openbare ruimte aan de oostkant van het gebied. Naast de evenementen, is er ook ruimte voor tijdelijke initiatieven. Doel is de levendigheid en beleving van NYMA alvast te stimuleren.

NYMA
NYMA wordt een bruisende plek pal aan de Waal, waar iedereen naartoe kan voor vermaak en levendigheid in een industriële sfeer. Waar creatieve ondernemers elkaar vinden, experimenteren en samenwerken vanuit de duurzame principes van de circulaire economie: ‘We Play – We Create – We Share.’

Bron Gemeente Nijmegen – Alles over Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen