Verandering Hatertse vennen, 23 nov

Waarom moeten Hatertse vennen veranderen?
Meijhorst – dinsdag 23 november 2010, 14.00 u

Dinsdagmiddag 23 november zal in het wijkcentrum Dukenburg in de Meijhorst
door Hans-Cees Speel uit Weezenhof een lezing worden gehouden over de
noodzaak om de Hatertse Vennen om te vormen.Tot 2014 wordt daar door
Staats Bosbeheer 80 hectare bos omgevormd naar heide. In het begin van
de 20e eeuw is er in de vennen veel productie naaldbos aangepland en dat
heeft er toe geleid, dat dit gebied is verdroogd. De Hatertse Vennen worden dan
ook genoemd als een gebied, dat met voorrang zou moeten worden aangepakt.
Door bomen te kappen zal er meer regenwater in de vennen stromen; dit water
wordt nu veelal verdampt door de bomen.
Daarnaast zal er minder blad-/naaldval in de vennen terechtkomen.
Venranden worden geschoond en kleine heide deelgebiedjes worden met elkaar
verbonden tot een groter geheel.Hierdoor moet er meer kwalitatieve venvegetatie
ontstaan. Tevens hoopt men op de toename van hagedissenpopulatie.
Het gevolg van dat alles is wel dat er een geheel ander wandelgebied gaat ontstaan
en de vraag komt aan de orde in hoeverre de aantrekkelijkheid daarvan groter
wordt of juist helemaal niet.

Hans/Cees Speel is bij het gehele proces van verandering betrokken als
vertegenwoordiger van de Zevensprong (de overkoepelende bewoners
organisatie in Dukenburg) namens de werkgroep Groen en Cultuurhistorie.

De middag wordt georganiseerd door StAAD, de vrijwilligersorganisatie
in Dukenburg met als doel leerzame, zinvolle en gezellige vrijetijdsbesteding
vooral gericht op inwoners met een smalle beurs.
In de praktijk komen ook veel mensen uit Lindenholt en Hatert naar de
aktiviteiten.
 
De toegang tot deze lezing (een z.g. StAAD Special) is gratis en men
hoeft geen cursist van StAAD te zijn, derhalve iedereen is welkom.
Dinsdag 23 november van 14 tot 16 uur.

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen