GroenLinks – Illegale kap Oude Graafseweg?

Nijmegen, 21 maart 2010

Illegale kap Oude Graafseweg?

Op 15 maart jl. werd een vijftal bomen aan de Oude Graafseweg gekapt. De vergunning hiervoor was verleend en stond op 3 maart in De Brug – en de termijn om bezwaar te maken was dus nog niet verlopen. Een aantal omwonenden had zelfs een bezwaarschrift ingediend. Waar ging het fout? De fractie van GroenLinks heeft vragen aan het College van B&W gesteld.

Op 25 februari verleende de gemeente voor de Oude Graafseweg een kapvergunning (zie Kapvergunningen Nijmegen )

Omwonenden hebben bezwaar aangetekend binnen de wettelijke termijn van zes weken. Desalniettemin zijn op 15 maart vijf van de zeven bomen gekapt. Een medewerker van het kapbedrijf vertelde de toegesnelde omwonenden dat het kappen van de bomen in opdracht van de gemeente was. De medewerker kon echter geen kapvergunning tonen.

Om erger te voorkomen is de politie gebeld en deze heeft proces-verbaal opgemaakt en het kappen van de laatste twee bomen voorkomen. Volgens de buurt zagen de afgezaagde stammen er gezond uit op een na (10% aangetast).

Voor de fractie van GroenLinks is het onbespreekbaar dat de gemeente vooruitloopt op een proces dat nog in de inspraak zit. Als deze kap voor de gemeente ook als een verrassing komt, is het voor ons de vraag welke sancties de gemeente voor de bomenkappers in petto heeft.

De fractie van GroenLinks heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

1 Klopt het dat de gemeente het kapbedrijf opdracht heeft gegeven om 7 bomen te kappen? Zo ja, waarom kon daar niet tot half april mee worden gewacht (na de bezwaartermijn)? Zo nee, welke sancties gaat het college de projectontwikkelaar / het kapbedrijf opleggen?
2 Als het kapbedrijf kappen op eigen initiatief is gestart, hoe wordt dit in de toekomst voorkomen?
 
Bron GroenLinks Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen