Groei vrouwelijke leidinggevenden Nijmegen

Nijmegen, 12 april 2011

Groei vrouwelijke leidinggevenden gemeente Nijmegen

Het aantal vrouwelijke leidinggevenden bij de gemeente Nijmegen groeit. In 2009 groeide het aantal al van 18 procent naar 26 procent. In 2010 is er een voortzetting van deze stijging naar 29 procent vrouwelijke leidinggevenden. Dat blijkt uit het Sociaal Jaarverslag 2010 van de gemeente Nijmegen. Het Sociaal Jaarverslag biedt een beeld van de omvang en samenstelling van de organisatie en de ontwikkelingen die zich daarin voordoen.

Over de leeftijdsopbouw van Nijmeegse gemeenteambtenaren wordt zichtbaar dat het aantal 50-plussers 41 % bedraagt. Daarvan is het aantal 60-plussers 8 %. Dit percentage is groeiende en weerspiegelt de trend om langer door te blijven werken.

Vergeleken bij 2009 nam het aantal vacatures iets af: van 267 naar 238. Hiervan betrof 45% vaste en 55% tijdelijke banen, waarvan een aantal kortdurend. In 2009 lagen deze percentages precies omgekeerd. In 2010 werd 40% van de vacatures intern vervuld. Opvallend is verder de afname van het aantal sollicitanten: in 2009 was nog sprake van ruim 4500 sollicitanten; in 2010 hebben zich nog geen 1900 sollicitanten (intern en extern) gemeld voor vacatures. Vooral op tijdelijke functies is veel minder (extern) gesolliciteerd.

In 2010 is, dankzij extra inspanningen (bedrijfsartsen op locatie, extra aandacht voor langdurig ziekteverzuim, betere verzuimgesprekken) het ziekteverzuim gedaald van 6,0% naar 5,3%. Dit is een trendbreuk vergeleken met het stijgende ziekteverzuim in de periode 2007-2009. Het streven is om in 2011 het ziekteverzuim nog verder omlaag te brengen in de richting van de Verbaannorm, die voor de gemeente Nijmegen op 4,3% ligt.

De cijfers uit het sociaal jaarverslag van de gemeente Nijmegen zijn gelardeerd met interviews. Zo is er een interview met een informatiedeskundige van de gemeente die een lans breekt voor de social media. De gemeente is al aktief op dit terrein. Zo maken ambtenaren gebruik van Yammer voor discussies over het werk. Persberichten worden ook via Twitter verspreid.
 
Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen