Grenscorrecties tussen Nijmegen en Berg en Dal

Nijmegen, Berg en Dal, 3 april 2018

Voorstel voor grenscorrecties tussen Nijmegen en Berg en Dal

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Berg en Dal en Nijmegen stellen aan hun beide gemeenteraden voor de gemeentegrens op een aantal plaatsen te wijzigen. Vorig jaar startten de gemeenten een onderzoek naar de verbetering van de gemeentegrenzen op een aantal onlogische plaatsen. Dit is nu afgerond.

Tijdens de afgelopen maanden hebben beide gemeenten bij eigenaren, bedrijven en instellingen in het grensgebied geïnventariseerd wat de wensen waren. Uitgangspunt daarbij was dat een eventuele grenswijziging per deelgebied unaniem omarmd moest worden, om geen nieuwe onlogische grenzen te laten ontstaan.
Dit heeft ertoe geleid dat de Vijverhof in zijn geheel in Berg en Dal komt te liggen, dat bij de Sionsweg de grens logischer (namelijk gelijk aan de wegligging) komt te liggen en dat bij een aantal woningen aan de Sophiaweg, Theresiaweg en Louiseweg de situatie blijft zoals hij nu is.
De gemeenteraden van Berg en Dal en Nijmegen moeten zich nog uitspreken over de voorstellen. Indien zij akkoord gaan wordt het herindelingsontwerp ter inzage gelegd, waarna na de zomer een definitief besluit volgt. De grenscorrectie kan dan 1 januari 2019 ingaan.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen