Compostdag – Gratis compost, za 26 maart

Gratis compost op zaterdag 26 maart 2011

Tijdens de Landelijke Compostdag op zaterdag 26 maart kunnen inwoners van Nijmegen gratis compost afhalen en informatie krijgen over het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en het composteren ervan. Met deze actie brengen de gemeente Nijmegen en de compostbedrijven het belang van het gescheiden inzamelen van GFT nog eens extra onder de aandacht van het publiek. Ook geven zij zo een compliment aan alle inwoners die GFT goed gescheiden aanleveren.

Op 26 maart kan van 10.00 tot 16.00 uur compost worden afgehaald bij de gemeentewerf aan de Nieuwe Dukenburgseweg 21. Per bezoeker wordt er 1 zak compost (40 l.) beschikbaar gesteld; zolang de voorraad strekt. De Compostdag wordt gesteund door Afvalenergiecentrale ARN B.V. Ook op de locatie van ARN, Nieuwe Pieckelaan 1 te Weurt, zijn van 11.00 tot 14.00 uur gratis zakken compost en losse compost verkrijgbaar. Breng voor losse compost een afdekzeiltje mee.

Het gebruik van compost is goed voor het milieu. Als natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert compost de groei van gewassen op milieuvriendelijke wijze. Compost reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de aarde. Bovendien legt compost CO2 vast in de bodem. Door GFT gescheiden aan te leveren en te verwerken, dragen burgers en composteerbedrijven bij aan een schoon milieu. Dankzij nieuwe vergisting- en composteertechnieken wordt gescheiden inzameling van GFT nog belangrijker. Geleidelijk aan stappen diverse bedrijven over op die zeer duurzame manier van hergebruik, waarbij in vergistinginstallaties eerst biogas uit het GFT wordt gewonnen, waarna de rest wordt gebruikt voor het maken van compost van een zeer hoge kwaliteit. Op dit moment wordt het in de regio Nijmegen ingezamelde GFT via ARN doorgevoerd naar het composteerbedrijf VAR. Biogas is geschikt voor elektriciteitsproductie of als brandstof voor de transportsector. Een ton GFT levert via vergisting 100 kuub biogas op. Na opwerking tot aardgaskwaliteit kan een auto daarmee ongeveer 1.000 kilometer rijden. Als al het Nederlandse GFT (ca. 2,3 miljoen ton ofwel 2.300.000.000 kilo) per jaar volgens de nieuwste technieken verwerkt zou worden, kan jaarlijks net zoveel CO2 worden bespaard als bij het gebruik van dertig miljoen spaarlampen.
 
Bron Gemeente Nijmegen
 
Bericht MARN gratis compost

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen