GGD – Onderzoek gezondheid kinderen

Nijmegen, 24 september 2009

GGD start onderzoek naar gezondheid van kinderen
 
In de eerste week van oktober valt in de regio Nijmegen bij ongeveer 11.500 ouders met een kind jonger dan 13 jaar, een brief van de GGD in de bus. De ouders worden uitgenodigd om op internet een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en het welzijn van hun kind. Met de resultaten kunnen GGD, gemeenten en instellingen hun beleid en voorzieningen voor de jeugd verder ontwikkelen. Het is voor het eerst dat de GGD dit onderzoek uitvoert. De resultaten zijn in het voorjaar van 2010 bekend.

Werkwijze
De door een steekproef geselecteerde ouders van kinderen van 0 tot en met 12 jaar ontvangen een brief met een inlogcode om op internet een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst van de GGD gaat onder andere in op de gezondheid, opvoeding en het welzijn van de kinderen. Voor de betrouwbaarheid van de onderzoeksuitkomsten is het heel belangrijk dat zoveel mogelijk ouders de vragenlijst invullen. De GGD verwerkt de gegevens anoniem.

Oost-Nederland
GGD Regio Nijmegen voert dit gezondheidsonderzoek samen met vier andere GGD’en in Gelderland en Overijssel uit. De samenwerking vergroot de onderlinge vergelijkbaarheid van de uitkomsten en geeft veel inzicht in de gezondheid van de jeugd in Oost-Nederland. In totaal ontvangen in heel Oost-Nederland ruim 60.000 ouders een oproep om aan het onderzoek deel te nemen.

Doelgroepgericht onderzoek
Alle GGD’en in Nederland hebben de taak om de gezondheid van de inwoners in hun werkgebied te volgen. GGD Regio Nijmegen onderzoekt ieder jaar een doelgroep. In 2005 waren dit de ouderen, in 2007 de jongeren vanaf 12 jaar, in 2008 de volwassenen en dit jaar zijn voor het eerst de 0 tot en met 12-jarigen aan de beurt. Door per doelgroep iedere 4 jaar zo’n onderzoek te herhalen, is de gezondheid van deze mensen goed te volgen. Zo kan het gezondheidsbeleid en -aanbod per gemeente of wijk goed op de behoeften van de doelgroep aangepast worden.

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen