Gewonde Poolse man Grave overleden

Gewonde man Grave overleden, onderzoek in volle gang
Zmar? m??czyzna znaleziony w Grave, dochodzenie w toku.

Grave, 25-05-2018 – De 65-jarige man die op Hemelvaartsdag bewusteloos en zwaargewond werd gevonden in zijn woning in Grave is overleden. Nog altijd is het niet duidelijk wat de man precies is overkomen. Het onderzoeksteam doet daarom een nieuwe getuigenoproep.

zmar? 65-letni m??czyzna, którego znaleziono w jego mieszkaniu w Grave w ?wi?to Wniebowst?pienia. Znaleziono go w stanie nieprzytomny, nosz?cego ci??kie obra?enia cia?a. Wci?? niejasne jest, co si? temu m??czy?nie przydarzy?o. Z uwagi na to ekipa dochodzeniowa ponownie wzywa mo?liwych ?wiadków do zg?oszenia si?.

De Poolse Janek Gomulka werd die ochtend gevonden in zijn huis aan de Infirmerie. Hij was niet aanspreekbaar en werd meegenomen naar het ziekenhuis. Gomu?ka overleed dinsdagavond in het ziekenhuis.

Janek Gomulka, pochodzenia polskiego, zosta? znaleziony owego dnia w godzinach porannych w swoim domy przy ulicy Infirmerie. By? w stanie nieprzytomno?ci i zosta? natychmiast odwieziony do szpitala.

Het is nog onduidelijk hoe en wanneer hij gewond is geraakt. Het is goed mogelijk dat hij eerder die week gewond is geraakt en dat hij pas in de ochtend van 10 mei bewusteloos raakte als gevolg daarvan.

Nie wyja?niono jeszcze okoliczno?ci w jakich dosz?o do obra?e? cia?a. Nie wyklucza si? tego, ?e nast?pi?o to wcze?niej tego samego tygodnia i ?e dopiero owego poranka 10 maja straci? on przytomno?? na skutek tych?e obra?e?.
Contacten

Om een antwoord te krijgen op de vraag wat Janek Gomulka is overkomen wil het onderzoeksteam graag weten met wie hij allemaal contact heeft gehad in de periode voordat hij werd gevonden en waar hij allemaal is geweest. Om die reden worden ook zijn naam en foto naar buiten gebracht: “Wij komen heel graag in contact met iedereen die Janek heeft gezien. Misschien herkennen mensen hem aan de hand van de foto en hebben zij essentiële informatie voor ons”, zo vertelt de recherche.

Aby móc uzyska? odpowied? na pytanie, co przydarzy?o si? Jankowi Gomu?ce, ekipa dochodzeniowa pragnie si? dowiedzie?, z kim mia? on styczno?? w okresie poprzedzaj?cym jego znalezienie i w jakich miejscach przebywa?. Z tego w?a?nie powodu jego nazwisko oraz zdj?cie udost?pnione zostaj? publicznie: ”Bardzo pragniemy skontaktowa? si? z ka?dym, kto Janka widzia?. Mo?e rozpoznany on zostanie na zdj?ciu przez kogokolwiek, kto zdolny b?dzie udzieli? nam wa?kiej informacji”, stwierdza ekipa dochodzeniowa.
Weet je meer?

Heb je iets gezien of gehoord? Heb je informatie over wat Janek Gomulka is overkomen? Heb je hem gezien in de dagen voordat hij werd gevonden? Neem contact op met de recherche via 0900-8844 of vul het tipformulier in.

Czy co? zauwa?y?e? lub us?ysza?e?? Czy posiadasz informacj? dotycz?c? tego, co przydarzy?o si? Jankowi Gomu?ce? Czy widzia?e? go w dniach poprzedzaj?cych jego znalezienie? Skontaktuj si? z policj?, dzwoni?c pod numer telefonu 0900-8844 albo wype?nij poni?szy formularz zg?oszeniowy.

Bron: Politie Gelderland-Zuid
Meer politienieuws, informatie, diefstal.. Politienieuws regio Nijmegen
Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen