Huur voor locatie evenement in Nijmegen

Nijmegen, 1 maart 2018

Geen precariobelasting maar huur voor evenement in openbare ruimte

Organisatoren van een evenement in de openbare ruimte betalen voortaan geen precario meer, maar sluiten een huurovereenkomst af met de gemeente. De huursom wordt bepaald aan de hand van de duur van het gebruik van de locatie, het aantal bezoekers/deelnemers en of het al dan niet een commercieel evenement betreft.

Nu betalen veel organisatoren nog voor het gebruik van de openbare ruimte precariobelasting. De huurovereenkomst zorgt voor meer duidelijkheid voor organisatoren, omdat vooraf beter te begroten is wat zij aan huur moeten gaan betalen. De huurperiode is inclusief een afgestemde op- en afbouwperiode. De verwachting is dat opbouw en afbouw dan zorgvuldiger kan gebeuren. Een standaard berekeningsmethode zorgt voor een uniforme werkwijze; dat is duidelijk en transparant voor organisatoren.
Niet-commerciële evenementen betalen minder huur dan commerciële evenementen.

De overgang van precario naar huur heeft voor de gemeente geen financiële gevolgen. Voor individuele organisatoren kunnen die gevolgen er wel zijn. Sommige organisatoren gaan minder betalen, anderen meer. Als er sprake is van een stijging van de kosten, wordt dit trapsgewijs in vier jaar tijd doorgevoerd.

De nieuwe regeling geldt niet voor evenementen met minder dan 500 bezoekers/deelnemers, de Vierdaagsefeesten, Vierdaagsemarsen en de MOJO popconcerten in het Goffertpark.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie NijmegenZaal of ruimte huren in Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen