Geen haat en geweld vanuit religies

Nijmegen, 19 september 2014

GEEN HAAT EN GEWELD VANUIT RELIGIES VOLGENS RLRN

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (RLRN) onderschrijft van harte de troonrede waarin is gezegd dat iedere inwoner van ons land zich veilig en beschermd moet weten. Ze maakt zich ernstig zorgen over jodenhaat en moslimhaat in Nederland, die de afgelopen zomer is toegenomen door brandhaarden in het Midden Oosten. De RLRN veroordeelt iedere vorm van geweld in naam van religie. De komende weken worden allerlei vredesactiviteiten georganiseerd in Nijmegen als tegenbeweging.

De Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen is een platform van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in en rond Nijmegen. De raad staat voor vrede en tolerantie, is tegen elke vorm van discriminatie en waardeert diversiteit in de samenleving als positief. Ze veroordeelt dan ook elke vorm van haat, geweld en onderdrukking die in naam van een religie of andere levensbeschouwing plaatsvindt. Het maakt daarbij niet uit of deze gericht is tegen de aanhangers van een geloof of levensbeschouwing of tegen de leden van een minderheidscultuur.
Ook keert de Raad zich tegen iedere vorm van geweld om conflicten op te lossen, zeker als daarbij mensenlevens gevaar lopen. Dit is namelijk in strijd met de gemeenschappelijke normen en waarden van de religies en levensbeschouwingen die zijn vertegenwoordigd in de Raad.

In Nederland zien we dat bijvoorbeeld joden en moslims – individueel en als groep – op een negatieve manier worden aangesproken op wat anderen, vaak elders in de wereld, in naam van hun religie of groepsbelang in woord en daad misdoen. De afgelopen zomer zijn de spanningen in Nederland opgelaaid door de conflicten in Gaza, Syrie en Irak. De Raad betreurt dat ten zeerste, zeker waar dat het karakter van joden- en moslimhaat krijgt.

De RLRN organiseert met anderen activiteiten om de dialoog tussen mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen en de maatschappelijke cohesie in het algemeen te bevorderen. In het kader van de vredesweek (van 20 t/m 28 september) zijn er allerlei activiteiten in Nijmegen. Op 30 september wordt de Democratiefabriek geopend in de Marienburg bibliotheek. Dit is een project om scholieren bewust te maken van het belang van democratie voor een vreedzame samenleving. In het kader van bestrijding van vooroordelen en discriminatie loopt het project Open Your Mind Nijmegen voor leerlingen van scholen van voortgezet onderwijs. Meer informatie over het programma van vredesactiviteiten is te vinden op de website van de RLRN: www.rlrnijmegen.nl
De Raad wil zich blijven inzetten voor vreedzame menselijke verhoudingen in Nijmegen en omgeving en roept leden en leiders van religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen uit de regio op om zich hierbij aan te sluiten en steun te betuigen aan deze verklaring.

Bron: Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen

www.rlrnijmegen.nl  –  Kerken Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen