Extra geld blijft nodig voor Gelderse steden

Extra geld blijft nodig voor Gelderse steden
Stadsbezoek en debat
op woensdag 14 februari 2007

Voor de ontwikkeling van Gelderland is extra geld keihard nodig. Ook is samenwerking van de Gelderse steden en de provincie in het kader van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid (GSO) van groot belang. Dat stellen Apeldoorn, Arnhem, Doetinchem, Ede, Harderwijk, Nijmegen, Tiel en Zutphen. Deze acht GSO-steden vormen de motor van de Gelderse economie, maar kampen tegelijkertijd met typisch stedelijke problemen als sociale uitsluiting en wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. De acht willen zich sterk inzetten om de centrumfunctie van de stad te versterken, de sociale uitsluiting te bestrijden en de leefbaarheid te verbeteren.

Stedelijke en provinciale politici uit Gelderland gaan 14 februari aanstaande met elkaar in debat over de voortzetting van het GSO na 2007. Dat is een kleine maand vóór de provinciale-statenverkiezingen. De acht GSO-steden stellen dat investeren in de steden ten goede komt aan de hele provincie. Daarom willen ze het stedelijk ontwikkelingsbeleid een belangrijkere rol laten spelen in de aanloop naar de statenverkiezingen en daarna bij de opstelling van een nieuw statenakkoord tijdens de provinciale formatie.

Het debat gaat tussen vertegenwoordigers uit de raad en het college van B&W van de acht Gelderse steden met de lijsttrekkers voor de provinciale staten van Gelderland en de zittende leden van Gedeputeerde en Provinciale Staten.

De provincie heeft vanaf 2001 ruim €150 miljoen geïnvesteerd in de acht Gelderse steden. In de notitie “Licht op de stad” beschrijven de acht steden het succes van het GSO-programma en de drie hoofdlijnen waaraan zij verder willen werken.

Allereerst willen de steden ter versterking van de centrumfunctie de innovatieve kracht van het bedrijfsleven en de kenniseconomie verbeteren. Gelderland moet zich daarbij profileren als schakel tussen Randstad en Ruhrgebied.

Meer dan in de rest van Gelderland wonen in de steden mensen die geen scholing volgen, geen werk of andere zinvolle dagbesteding hebben en soms zelfs geen dak boven hun hoofd. Dit leidt tot sociale uitsluiting. Hieronder lijden niet alleen zijzelf, maar ook de buurtbewoners, door aantasting van de samenhang in de buurt. De komende jaren willen de steden vooral werken aan betere perspectieven voor de jeugd en kansarmen.

Op het gebied van leefbaarheid en veiligheid in woonwijken is het gelukt de GSO-inzet te combineren met het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Bij stedelijke vernieuwing moet woningbouw hand in hand gaan met sociale programma’s gericht op re-integratie, activering en sociale cohesie.

Stadsbezoek en debat
Voorafgaand aan het debat vindt een stadsbezoek aan Nijmegen plaats met een welkom door burgemeester Thom de Graaf en een inleiding door wethouder Peter Lucassen. Daarna gaan deelnemers in drie groepen langs drie GSO-projecten in het Nijmeegse centrum:
o de verbetering van de ringstraten rond het centrum;
o het multifunctionele centrum voor opvang van verslaafde daklozen;
o rondleiding langs het cultuurhistorisch project “Nijmegen vestingstad”.

De ontvangst voor het Stadsbzoek begint om 16.00 in de Schepenhal van het Stadhuis, Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen.
Het debat is in LUX, Mariënburg 38-39, Nijmegen en begint om 18.45 uur. Fons de Poel is gespreksleider.
Het manifest “Licht op de Stad – Gelderse stedenbeleid moet worden voortgezet.” is te downloaden op www.nijmegen.nl  .
 

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen