Ervaringscertificaat regionale zorgbranche

Arnhem/Nijmegen, december 2010

Ervaringscertificaat vooral aantrekkelijk voor regionale zorgbranche

Sinds 2009 hebben in Arnhem en Nijmegen bijna 3.500 mensen een leer/werk-traject gedaan. Een zeer groot deel daarvan, meer dan 1500 trajecten, werd behaald in de zorg. Bärbel Boselie (UWV WERKbedrijf en Servicepunt Zorg en Welzijn Nijmegen) schrijft dat toe aan de vraag naar steeds hogere kwalificatieniveaus op de werkvloer. Daarnaast heeft het te maken met de vergrijzing, die leidt tot een flink tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Het Ervaringscertificaat biedt mogelijkheden voor in- en doorstroom binnen deze branche. Het tilt zorgmedewerkers letterlijk naar een hoger niveau. Middels de campagne “Geef je ervaring meer gewicht.nl” wordt het Ervaringscertificaat regionaal onder de aandacht gebracht bij werkgevers, werknemers en werkzoekenden.

Verplicht hoger niveau
Bärbel Boselie werkt als werkcoach bij UWV WERKbedrijf en is co-projectleider bij Servicepunt Zorg en Welzijn Nijmegen. “Het gevraagde kwalificatieniveau voor zorgmedewerkers wordt steeds hoger. We zien dat vooral in de Nijmeegse gehandicapten- en ouderenzorg. Ook aan oppasouders of –familieleden werden onlangs strengere kwaliteitseisen gesteld. Voor hen werd het verplicht om een certificering voor gastouderschap te behalen. Vacatures voor de lagere niveaus worden steeds schaarser”. Huidig beleid streeft er steeds meer naar mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Er komen daarom taken bij mantel- en thuiszorgmedewerkers te liggen, die eerder werden opgepakt in het verzorgings- of verpleegtehuis. Dat vereist meer competenties van deze thuiszorgers. Het Ervaringscertificaat maakt de kwalificatie van competenties mogelijk op basis van reeds opgedane kennis en kunde.

Arbeidstekort
Het tekort aan gekwalificeerde werknemers intensiveert door de vergrijzende arbeidsmarkt. Veel werklozen of mensen die werkloos dreigen te raken, zien werken in de zorg als kans om (weer) aan de slag te gaan,” aldus Bärbel. Voor functies waar grote vraag gaat ontstaan, is een relevant diploma vereist. Het aantal leer/werk-plaatsen bij zorginstellingen in de regio is echter beperkt. Het Ervaringscertificaat kan de mogelijkheden om het benodigde diploma te halen, vergroten door relevante werkervaring vast te leggen in een officieel document. Daarnaast kan het Ervaringscertificaat werknemers helpen om binnen hun organisatie door te groeien naar een hoger niveau als die mogelijkheid er is.

Oplossingen in de regio
Uitdaging is om oplossingen te zoeken binnen de regio om deze problemen tegen te gaan. “Veel werkgevers merken dat hun cliëntenbestand steeds diverser wordt, maar dat hun personeelsbestand hier niet voldoende op is afgestemd”, vertelt Bärbel. “We zoeken manieren om ons breder op de arbeidsmarkt te oriënteren. Zo is er in Arnhem een project gestart om allochtone vrouwen uit krachtwijken op te leiden richting de zorgsector”. Verder kan worden gedacht aan mogelijkheden om meer zorgtaken over te dragen naar lagere niveaus: functiedifferentiatie. Of aan technische toepassingen om mensen op afstand zorg te bieden. “Innovatieve oplossingen die de arbeidsmarkt future proof maken, passen goed bij een stad als Nijmegen, die zich City of Health noemt”.

Feiten en cijfers
In de gehele stadsregio Arnhem Nijmegen zijn ruim 49.000 mensen werkzaam in het cluster gezondheid, zorg en welzijn. In de gemeente Nijmegen gaat het om ruim 15.000 mensen. De branche vertegenwoordigt bijna 25% van de Nijmeegse werkgelegenheid. In Arnhem staat de zorgbranche voor ruim 15% van de werkgelegenheid. Het aantal mensen dat er werkzaam is, is ruim 14.000 (bronnen: SER en Kamer van Koophandel Gelderland).

Ervaringscertificaat
Een Ervaringscertificaat is een betrouwbaar en erkend bewijs van in de praktijk opgedane kennis en kunde. Het is een officieel document, waarmee men in aanmerking komt voor een diploma, vrijstellingen of zelfs voor een andere functie. Het Ervaringscertificaat maakt duidelijk hoe waardevol iemand is als werknemer of werkzoekende. En biedt werkgevers de mogelijkheid om haar belangrijkste kapitaal te meten, te motiveren en te verzilveren. De website www.geefjeervaringmeergewicht.nl is het centrale punt voor informatie over het Ervaringscertificaat.

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen