Ernstige verkeershinder Quackplein, 9-22 aug


rood: tijdelijk opgeheven route
groen: tijdelijke route  

 Nijmegen, 31 juli 2012

Ernstige verkeershinder door wegwerkzaamheden Quackplein en omgeving

Het wegdek van het Quackplein, Nassausingel, Tunnelweg en een deel van de Kronenburgersingel is slecht en dringend aan vervanging toe. De werkzaamheden hebben ingrijpende gevolgen voor het verkeer in dit gebied en elders in de stad.

Het grote aantal projecten rond de aanleg en herstel van wegen heeft alles te maken met het realiseren van de stadsbrug De Oversteek. Alle wegen van en naar De Oversteek moeten klaar zijn voordat de brug gereed is.

Momenteel wordt er ook gewerkt aan de Energieweg en de realisatie van een rotonde bij de Neerbosscheweg. Die werkzaamheden duren tot en met 20 augustus.

Wanneer en gevolgen 
Er wordt gewerkt aan de Tunnelweg, Nassausingel en het Quackplein. In het geval van een afsluiting (zie schema hieronder) betekent dat ook, dat op de Kronenburgersingel geen doorgaand verkeer mogelijk is. 

Start

Einde

Periode van de dag

Hinder

donderdag 9 aug. 20.00 uur

vrijdag 10 aug.  6.00 uur

alleen ’s nachts

geen afsluiting, nauwelijks tot geen hinder

vrijdag 10 aug. 20.00 uur

zaterdag 11 aug. 6.00 uur

alleen ‘s nachts

geen afsluiting, nauwelijks tot geen hinder

dinsdag 14 aug. 20.00 uur

zaterdag 18 aug. 06.00 uur

gehele periode, dag en nacht

totale afsluiting, dan veel hinder

dinsdag 21 aug. 20.00 uur

woensdag  22 aug. 06.00 uur

alleen ‘s nachts

’s nachts afgesloten, dan veel hinder. Overdag geen hinder

woensdag 22 aug.  20.00 uur

donderdag 23 aug. 06.00 uur

alleen ‘s nachts

’s nachts afgesloten, dan veel hinder. Overdag geen hinder

Gevolgen voor verkeer

Auto
Het deel van Nijmegen ten westen van het centrum is tijdens de werkzaamheden slecht bereikbaar. De kruising Neerbosscheweg – Energieweg is afgesloten tot en met 20 augustus. Het Quackplein is afgesloten van dinsdag 14 augustus 20.00 uur tot zaterdag 18 augustus 6.00 uur. Gedurende deze periode kan het gebied bereikt worden door een beperkt aantal wegen: Waalkade (eenrichtingsverkeer!), Van Heemstraweg, Wolfkuilseweg, Dennenstraat en Rosa de Limastraat. Toelichting kaartje: rood: afgesloten wegen,  groen: alternatieve route.

Er wordt veel verkeersdrukte verwacht op de genoemde wegen, met name tijdens de spitsuren. Vertrek op tijd of als het mogelijk is: neem de fiets! Op de plaatsen waar veel verkeersdrukte wordt verwacht worden verkeersregelaars ingezet.

Het centrum is vanuit het westen van Nijmegen slecht bereikbaar. Vanaf de Hezelpoort zijn de meeste parkeergarages niet te bereiken.Via de omleidingsroutes kan dat wel.

Bus
De bus rijdt tijdens de afsluitingen een alternatieve route. De bussen rijden de route Station – Stieltjesstraat – Kronenburgsingel – Parkweg – Doddendaal – Plein 1944 – Burchtstraat. 
OV informatie

Lijn 6, die normaal onder de stationstunnel door rijdt, rijdt tijdens de afsluitingen via de Marialaan –Krayenhofflaan – Hezelpoort – Parkweg – Plein 1944.

Op vrijdag 17 augustus is er het evenement “Nijmegen Zingt” op de Grote Markt. De bus rijdt die dag vanaf 19.00 uur via de Waalkade.

Fiets
Door de afsluitingen is fietsen beperkt mogelijk. Fietspaden zijn afgesloten, maar het is in de meeste gevallen wel mogelijk om met de fiets aan de hand over voetpaden te lopen en verder de weg te vervolgen. Vanaf het centrum naar Nijmegen-West door de tunnel is dat lastig, maar in principe wel mogelijk. U moet dan lopend over het voetpad langs de afzettingen. Beter is het gebruik te maken van het fietspad aan de andere kant van de Tunnelweg. Dit fietspad is bereikbaar vanaf het Keizer Karelplein en Nassausingel aan de schouwburgzijde en  is gedurende de omleiding in twee richting te berijden.

Bewoners/bedrijven Kronenburgsingel
De Kronenburgsingel is ter plekke van het Quackplein afgesloten voor autoverkeer. De Kronenburgsingel is gedurende de afsluiting vanaf de Hezelpoort bereikbaar. Alle panden/inritten zijn bereikbaar.

Bewoners/bedrijven Spoorstraat
De Spoorstraat is afgesloten en alleen toegankelijk voor busverkeer.

Gratis treinvervoer
Van woensdag 15 augustus tot en met vrijdag 17 augustus zijn van 06.00 uur – 19.00 uur op de treinstations Wijchen en Nijmegen-Dukenburg, gratis treinkaartjes verkrijgbaar naar station Nijmegen-Centraal. De kaartjes worden uitgereikt bij de kaartjesautomaten.

Informatie
Het is belangrijk dat u zich goed op de hoogte stelt van de werkzaamheden en gevolgen daarvan. Informatie treft u aan op www.nijmegen.nl/werkinuitvoering. U kunt het laatste nieuws ook volgen via twitter @naarnijmegen.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen