Donorregister en orgaandonatie – let op

Donorregister keuze maken

– Hersendood is niet dood.
– Je geeft je normale sterfproces op.
– Organen doneren heeft consequenties.

Orgaandonatie – waarom wel, waarom niet?

Veel mensen voelen zich een beetje klem zitten als het gaat om de vraag of ze wel of niet tot orgaandonatie zullen beslissen. Enerzijds lijkt dat immers een daad van liefde te zijn. Maar anderzijds voelt het voor velen (als ze goed naar binnen luisteren) niet écht goed. Hoe kunnen we dit dilemma oplossen? Dat kan alleen door inzicht te krijgen in wat er nu echt gebeurt bij orgaandonatie.

Allereerst is daar het criterium van hersendood: als iemand hersendood is, maar het hart klopt nog en alle organen werken nog, dan mogen de organen volgens de wetgever weggenomen worden. Maar is iemand die hersendood is, wel echt dood?

Organen blijken bovendien drager van ons geheugen te zijn. Veel gedoneerden vertellen over andere gewoontes en zelfs andere karaktertrekken, die ze na de transplantatie kregen. Hoe zit dat nu eigenlijk precies? En wat betekent het dat gedoneerden vaak het gevoel hebben, dat de geest van de donor nog in de buurt is en dat ze vaak zelfs het gevoel hebben dat er nog een aanwezigheid in hun lichaam is?

Iedereen zal helemaal vrij en naar eigen geweten een antwoord op de vraag naar orgaandonatie moeten geven. Maar juist vanuit de politiek lijkt de druk om wel te besluiten tot orgaandonatie steeds sterker te worden. Daarom is het belangrijk om los van die druk, in alle vrijheid tot een eigen antwoord te komen.. Lees meer: www.hansstolp.nl/cd-s/349-orgaandonatie

Orgaandonatie, waarom wel, waarom niet?
Aan de discussie over orgaandonatie zitten vele kanten. Hans Stolp belicht ze in zijn boek Orgaandonatie, waarom wel, waarom niet? Zo maken steeds meer ontvangers van een nieuw orgaan bijvoorbeeld duidelijk dat zij ook herinneringen en emoties van de donor meekrijgen, naast een donorhart of een donornier. En mensen die in coma liggen en orgaandonor worden, sterven op de operatietafel als de organen worden uitgenomen. Orgaandonatie heeft dus heel wat meer ingrijpende gevolgen dan de overheid ons voorhoudt. Het wordt hoog tijd ons af te vragen: wat pleit er eigenlijk vóór orgaandonatie, en wat is ertegen?
Bron: Hans Stolp – www.hansstolp.nl/orgaandonatie

Meer informatie:

Orgaandonatie – John Hoogervorst
Zoals achter vele actuele vraagstukken gaat hierachter een fundamentele vraag schuil. Het is de vraag die ieder mens die in deze tijd leeft moet beantwoorden, in en door de praktijk van zijn leven, zelfs wanneer hij zich niet bewust is van het feit dat deze vraag er is. Die vraag hangt samen met het mensbeeld dat je er op na houdt en zou als volgt verwoord kunnen worden: is de mens niets meer en niets anders dan een lichamelijkheid waarin zich allerlei complexe processen afspelen; of is de mens een wezen dat zich tijdens het leven op aarde van een lichaam bedient en dat vóór de geboorte en ook ná de dood een bestaan kent?
Lees meer op: www.wederzijds-stervenscultuur.nl/nieuws/orgaandonatie/

Huisarts Huib de Ruiter over orgaandonatie:
Als donor offer je niet alleen één of meer organen, maar ook geef je je ‘normale’ sterfproces op. Het wordt uitgesteld en als je na de operatie dood bent en losgekomen van het lichaam, blijkt het sterven nog niet compleet omdat er nog organen leven. Het sterven is onvoltooid. Het levenspanorama is waarschijnlijk ook onvolledig.
www.de-lemniscaat.nl/orgaandonatie

Orgaandonatie en orgaantransplantatie, belicht vanuit de ziel – Marieke de Vrij
Spirituele achtergronden van orgaandonatie. Indringende informatie, voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in de link tussen ziel en lichaam. Een bijzondere beschrijving van de spirituele functie die elk van onze organen vervullen bij het opslaan van levenservaringen in ons lijf. Maar ook een boekje dat duidelijke waarschuwingen laat horen over de mogelijke schade die wij onze ziel toebrengen bij ontvangst of gift van een orgaan.
Bron: http://devrijemare.nl/boeken-tijdschrift-vrij  (naar beneden scrollen)

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen