Detailhandel Stadsregio: kiezen voor kwaliteit!

Arnhem, maart 2011

Detailhandel Stadsregio: kiezen voor kwaliteit!

Veel winkelgebieden hebben problemen. Het aantal bezoekers loopt terug, omzetten staan onder druk. Verdere leegstand en verloedering dreigen, mede door een afname van de bevolking in een deel van de Stadsregio. Schaalvergroting, filialisering en internet veranderen de winkelmarkt ingrijpend. Toch hebben veel winkelgebieden goede toekomstkansen. Voorwaarde is wel dat keuzes gemaakt worden. Gemeenten, regio en provincie hebben de sleutel in handen: een goede regie stimuleert de markt tot nieuwe investeringen.

Dat is de conclusie die Kamer van Koophandel Centraal Gelderland en Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) hebben meegegeven aan de gemeenten in de Stadsregio tijdens de informatiebijeenkomst op 29 maart over de toekomst van de detailhandel in deze regio. In het rapport ‘Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid’ doet ruimtelijk-economisch adviesbureau DTNP aanbevelingen aan gemeenten, regio en provincie voor het opstellen van detailhandelsbeleid en centrumvisies. De Kamer van Koophandel en HBD willen, in samenwerking met CBW-MITEX en MKB-Nederland/Midden met dit project overheden ondersteunen om te komen tot een gezonde winkelstructuur met leefbare winkelcentra in de Stadsregio.
 
Kiezen voor kwaliteit
Tijdens de paneldiscussie die na de presentatie van DTNP volgde, bleek dat gemeenten binnen de Stadsregio zeker bereid zijn om het ruimtelijk beleid op elkaar af te stemmen. Gedeputeerde van de Provincie Gelderland, Co Verdaas, gaf vervolgens aan dat de Provincie Gelderland graag daar waar nodig de regierol op zich wil nemen. “We moeten kiezen voor kwaliteit om ervoor te zorgen dat Gelderland aantrekkelijk blijft. De provincie wil daarbij graag ondersteuning van de Kamer van Koophandel en de andere samenwerkingspartners”, aldus Co Verdaas.
 
De uitdaging voor de Stadsregio
Vraag en aanbod van winkels zijn in de Stadsregio op dit moment redelijk in evenwicht. In de middenas van de Stadsregio vindt nog bevolkingsgroei plaats. Het is noodzaak om deze groei slim te benutten. Leegstand dreigt echter op alle typen locaties: in (middel-)grote centra, in kleine kernen en op perifere locaties. Oorzaken hiervoor zijn onder meer krimp van de bevolking (in delen van de Stadsregio), de opkomst van internet en de concurrentie tussen (nieuwe) winkellocaties. Bij het streven naar een gezonde en toekomstbestendige winkelstructuur is de rol van de overheid cruciaal. Door in het gemeentelijk beleid keuzes te maken voor een beperkt aantal kansrijke locaties wordt duidelijkheid en zekerheid geboden aan marktpartijen. Dit lokt investeringen uit op deze locaties. Daarnaast is regionale afstemming en regie door de provincie belangrijk, met name voor grootschalige ontwikkelingen met een bovenlokale invloed.
 
Regionale Winkelatlas en bijeenkomsten voor ondernemers
Onderdeel van de Agenda voor de Toekomst is de Regionale Winkelatlas Stadsregio. Deze Atlas biedt een compleet overzicht van de huidige feiten en cijfers per gemeente. In overzichtelijke feitenkaarten per gemeente wordt ingegaan op aantal inwoners, bevolkingsprognose, aantal vierkante meters winkels en leegstand en de omvang van de belangrijkste winkelgebieden. De complete Detailhandelsagenda voor de Stadsregio en de factsheet zijn gratis te downloaden via www.kvk.nl/retailgelderland of via www.dtnp.nl (bij nieuws en info/actuele thema’s). Daarnaast organiseert de KvK samen met HBD, CBW-MITEX en MKB-Nederland/Midden een aantal (gratis) bijeenkomsten voor ondernemers(verenigingen) over de trends en ontwikkelingen in de detailhandel en regio. In de Stadsregio Arnhem Nijmegen worden twee bijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd, te weten op 15 mei in De Vereeniging in Nijmegen en op 22 mei in Hotel Haarhuis in Arnhem, tijd 18.15 – 21.30 uur. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.kvk.nl/retailgelderland

Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland – Stadsregio Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen