Dalend aantal delicten in Nijmegen

Nijmegen, 1 februari 2018

Gunstige ontwikkeling criminaliteitscijfers Nijmegen

“burgers beschermen en boeven pakken”

Een dalend aantal delicten op bijna alle terreinen. Dat is het beeld dat de Nijmeegse criminaliteitscijfers over 2017 laten zien. De cijfers zijn donderdag 1 februari 2018 gepresenteerd door burgemeester Bruls en teamchef Hans Teunissen van de Nijmeegse politie.

De cijfers geven een overzicht van de criminaliteit op een groot aantal terreinen. Bij de vermogensdelicten valt op dat het aantal woninginbraken nog steeds daalt, weer 17% minder dan in 2016. De laatste jaren is hier een scherpe daling ingezet. Ook het aantal fietsendiefstallen is het afgelopen jaar verder gedaald; er zijn in 2017 zo’n 25% minder fietsen gestolen.
Bij geweldsdelicten is een zelfde trend te zien. Zowel bedreiging, mishandeling, straatroof als huiselijk geweld kwam minder vaak voor dan het jaar daarvoor.
In 2017 was er wel een stijging van “overige geluidshinder”. De oorzaak hiervan is moeilijk te achterhalen, al is het door de dagen waarop gemeld wordt aannemelijk dat het te maken heeft met het uitgaan in de stad. De stijgende lijn in overlast door verwarde personen is in 2017 tot staan gebracht; het aantal overlastmeldingen nam met 22% af.

Ondermijning en cybercrime
Ondanks deze gunstige cijfers is er voor burgemeester Bruls geen reden om achterover te leunen: “Ik ben blij met deze dalende trend, zeker ook omdat uit andere onderzoeken blijkt dat ook de onveiligheidsgevoelens dalen. Tegelijkertijd met veranderingen in de maatschappij zien we echter ook de criminaliteit veranderen. Zaken als ondermijning en cybercrime zien we niet terug in deze cijfers. Toch wil ik daar blijvend aandacht voor. Samen met de aandacht die we blijvend hebben voor de bekende vormen van misdaad, zullen hier in de nabije toekomst onze uitdagingen liggen. We blijven samen met al onze partners burgers beschermen en boeven pakken”.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen