Cursus: Zorgen voor een naaste met een depressie

Nijmegen, 27 februari 2018

Cursus “Zorgen voor een naaste met een depressie, maar ook voor jezelf”

Het lijden onder een depressie is verschrikkelijk.
Niet alleen voor degene die depressief is maar ook voor hen in de directe omgeving:partners, ouders, broers, zussen, vrienden etc. Dit laatste wordt nog te weinig onderkend.

Daarom wordt in maart-april de cursus `Zorg voor een naaste met een depressie, maar ook voor jezelf` gegeven door ervaringsdeskundigen Ron van Stiphout en Sytske Brandenburg. Beiden hebben psychologie/orthopedagogiek gestudeerd.

Naast het geven van informatie zal er veel aandacht besteed worden aan wat je kunt doen om er als naaste niet onder door te gaan.

De cursus is verdeeld over 4 avonden in maart –april 2018.

De informatieavond is op 5 maart van 19.30 – 20.30 op de Kentering, Limoslaan 10 in Nijmegen
Op deze avond wordt uitgebreid informatie gegeven over de cursus en kunt u ook aangeven wat u graag behandeld ziet in de cursus. Deze avond kunt u zich definitief opgeven voor de cursus.

De cursusavonden zijn: 19/03/, 26/03, 9/4 en 16/4 eveneens op de Kentering.
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de cursus.

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht bij `De Kentering`
Telefoon 024 – 3249975 of bij de cursusbegeleiders 024 – 3785772

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen