Vierde Cruyff Court in Nije Veld

Nijmegen, 20 april 2010
 
Vierde Cruyff Court in Nije Veld

De wijk Nije Veld krijgt het vierde Cruyff Court van Nijmegen. Daartoe heeft het college van
B& W besloten. Van alle voorgestelde locaties voor het nieuwe Court kwam de Genestetlaan in het Willemskwartier als beste uit de bus.

Het Cruyff Court in Nije Veld komt naast de bestaande Courts in Hatert (2006), Neerbosch-Oost (2008) en Lindenholt (2009). In januari 2010 werden de gebieden Oud-West en Nijmegen-Midden al aangewezen als mogelijke locatie. Uitgebreid onderzoek door zowel de gemeente als de Stichting Cruyff Courts KNVB-velden (de geestelijk vader van de Cruyff Courts) leverde een drietal mogelijkheden op:

• Nije Veld > De Genestetlaan (bij de wijkspeeltuin)
• Wolfskuil > Floraweg (achter basisschool De Wieken)
• Wolfskuil > Cyclamenstraat / Fuchsiastraat (naast wijkcentrum de Driesprong)

Tijdens een drukbezochte buurtbijeenkomst en via de website van de gemeente konden bewoners van Nije Veld en de Wolfskuil reageren op het plan voor een vierde Court en eventueel alternatieve locaties aandragen. Dat laatste leverde geen nieuwe voorkeuren op. Wel werd duidelijk dat met name een Cruyff Court aan De Genestetlaan kon rekenen op veel draagvlak in de wijk; een belangrijke voorwaarde voor de Stichting Cruyff Courts KNVB-velden om hun fiat te geven.

Ook voor het college geldt draagvlak als belangrijk criterium maar daarnaast spelen ook aspecten als veiligheid en de toegevoegde waarde voor de wijk een rol in de besluitvoering. Voor de realisatie van het 4e Cruyff Court aan de Genestetlaan zal het college op korte termijn geld en middelen vrijmaken. Naar verwachting wordt dit Court in oktober 2010 opgeleverd.

Over Cruyff Courts
Een Cruyff Court is een moderne variant van het aloude trapveldje maar dan in een modern en veilig jasje. Wie gebruik maakt van een Cruyff Court respecteert de 14 regels van Johan Cruyff; regels die ingaan op het gezondheidsaspect van sport maar ook het stimuleren van integratie, samen spelen en respect hebben voor elkaar. Ook organiseren de gemeente Nijmegen samen met bewoners, buurtscholen, sportverenigingen en welzijnsorganisaties er allerlei activiteiten om de wijk bij elkaar te brengen.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen