Homeopathie werkt, ook bij corona klachten

Nijmegen, 2 mei 2020

Coronaklachten en klassieke homeopathie

Homeopathie is bij eerdere epidemieën met succes ingezet om patiënten met griep en longontsteking te behandelen. Homeopathie bestaat al 200 jaar, is effectief, mits op de juiste wijze toegepast, en kent geen bijwerkingen. Opvallend bij de huidige pandemie is dat deze geneeswijze in het geheel niet genoemd wordt in de media, terwijl er zeer goede resultaten mee behaald worden (veel minder ziekenhuis- en IC-opnames, en minder leed).  

Volledigheidshalve wijzen wij u op de site van de RIVM, m.b.t. hygiene, afstand houden, en als u klachten krijgt.

Daarnaast kunt u een klassiek homeopaat inschakelen om te voorkomen dat de ziekte tot volle ontwikkeling komt, dan wel om genezing in te zetten. Minder zieke mensen ontlasten de huisartsen, ziekenhuizen, IC’s, en alle hardwerkende medewerkers in de gezondheidszorg.

Als klachten beginnen
Het beste moment om een behandeling in te zetten is in het begin, meestal thuis, als klachten zich beginnen te ontwikkelen.
In het ziekenhuis zou u ook een homeopaat kunnen raadplegen, maar dat is lastiger door alle beschermende maatregelen bij het Covid-19 virus. En het is de vraag of artsen daar hun medewerking aan verlenen.

Homeopathie
Een correct ingezet homeopathisch middel pakt niet de ziekte zelf aan, maar kan wel het individu genezen door stimulering van het eigen genezingsproces, ook in acute situaties. Het prikkelt het zelfgenezend vermogen van de patiënt.

De symptomen van de zieke mens zijn van cruciaal belang om de juiste remedie (middel) te vinden. Het homeopatische middel werkt via het energetische niveau in op de lichamelijke symptomen.

Bij een Covid-19 besmetting kan het symptomenbeeld snel wisselen. Dat kan betekenen dat het homeopatische middel in dosering of frequentie van toediening gewijzigd moet worden, of dat er een ander homeopatisch middel dient te worden ingezet. Ook is het belangrijk om het O2 / zuurstofgehalte in het bloed van de patiënt te monitoren; deze kan namelijk vrij ver dalen.

Webinar van Dr. Andre Saine
Klassiek homeopaat Andre Saine, gevestigd in Outremont (Québec) Canada heeft deze Webinar notes over het Covid-19 virus en de behandeling met homeopathie gepubliceerd, met een aantal cases (Engels):
https://www.homeopathy.ca/files/Case%20Management.pdf

Laatste updates: https://www.homeopathy.ca (de hyperlinks bovenaan op de voorpagina)

Er worden een aantal homeopathische remedies genoemd, w.o. Bryonia, Lobelia purpurascens, Beryllium metallicum, Gelsemium, Arsenicum Album, Phosphorus, Camphora en nog meer. Welke remedie toegepast moet worden, hangt niet alleen af van de lichamelijke symptomen, maar ook van de functionele, emotionele en mentale symptomen.

Meer bronnen

– Het College of Homeopath of Ontario heeft deze brief over homeopathie en Covid-19 gezonden aan het Ministry of Health, Ontario.
Lees het artikel..

Italiaanse case study van 50 patiënten, die behandeld werden door artsen met kennis van homeopathie. Voor niemand uit deze groep (van 6 tot 79 jaar) was ziekenhuisopname nodig.
Lees het artikel..

Nederland
Nederland kent een aantal kundige klassiek homeopaten. Enkele voorbeelden:

– Almelo – Klassieke Homeopathie SHH, met informatie over ons afweersysteem
Feit is dat aan de basis van iedere ziekte en ziektevorm een falend immuunsysteem ten gronde ligt.
Lees meer..

– Nijmegen –  Homeopathie in Nijmegen

– Maastricht – Peter Guinée
Behandeling van ernstige gevallen met homeopathie. Juist ook bij patiënten die ernstig ziek zijn en zelfs die op de intensive care liggen, kan homeopathie het verschil uitmaken tussen leven en dood.
Lees meer..

Disclaimer: De informatie in dit bericht is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Dat geldt ook voor de informatie die u aantreft via de hyperlinks. Neem contact op met een klassiek homeopaat (in uw omgeving) voor meer informatie.

Redactie

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen