Profiel nieuwe burgemeester Nijmegen

Nijmegen, 21 oktober 2011

Nijmegen zoekt een verbindende burgemeester

Op woensdag 16 november bepaalt de raad het profiel van de nieuwe burgemeester van
Nijmegen. Het voorstel voor de profielschets is tot stand gekomen met behulp van de bijdragen
van de inwoners van Nijmegen.
 
Uitslag peiling
De raad vroeg de inwoners van Nijmegen welke kwaliteiten en eigenschappen zij belangrijk
vinden in de nieuwe burgemeester. Zo’n 1750 inwoners vulden de enquête in. De voorkeur wordt
gegeven aan een ‘verbinder,’ die verschillende mensen en belangen moet kunnen samenbinden.
De nieuwe burgemeester moet makkelijk met allerlei mensen kunnen omgaan en benaderbaar
zijn. Daarnaast geven veel inwoners aan dat de burgemeester ondernemers, investeerders en
creatieve geesten moet weten te interesseren voor Nijmegen. Ook wil meer dan een kwart een
daadkrachtige burgemeester die het voortouw neemt. Laatste eigenschap waarvoor veel mensen
kiezen is dat de burgemeester veel contacten heeft in Den Haag en bij provincie, politieke partijen
en grote bedrijven.
 
Vijf inwoners die de enquête invulden maakten kans op een (gezamenlijk) etentje met de nieuwe
burgemeester. De winnaars zijn inmiddels benaderd.
 
Profielschetsvergadering
De uitslag van de peiling is meegenomen in het voorstel voor de profielschets van de nieuwe
burgemeester. Aan de hand van deze profielschets worden de kandidaten beoordeeld. De raad
bespreekt dit voorstel tijdens de Politieke Avond op 16 november a.s om 18.30 uur in de
Raadzaal in het Stadhuis. Als het profiel is vastgesteld, wordt de vacature uitgezet. Tijdens de
vergadering wordt ook een vertrouwenscommissie uit de raad benoemd, die de gesprekken gaat
voeren met de kandidaten.

Meer informatie
Op www.nijmegen.nl/gemeenteraad  vindt u de profielschets, de complete uitslag van de
inwonersenquête en meer informatie over de benoemingsprocedure.
 
Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen