Bijzonder Werkt – Kolping, 24 feb

 
 
Nijmegen, 14 februari 2011

Nieuw project van start:
’Bijzonder Werkt’ bemiddelt bijzondere vrijwilligers naar een passende functie

De gemeente Nijmegen gaf onlangs groen licht voor het project ‘Bijzonder werkt’. Hiermee introduceert de Vrijwilligerscentrale Nijmegen samen met Pro Persona, Iriszorg, Pompestichting en RIBW een nieuwe werkwijze om cliënten van deze instellingen succesvol in te zetten als vrijwilliger.

Ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale
De te bemiddelen doelgroep is niet nieuw. Cliënten van deze organisaties voeren al langer vrijwilligerswerk uit. Nieuw is dat de deelnemers nu ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale krijgen bij het zoeken naar een passende functie en organisatie en worden voorbereid op het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast is er vanuit de instellingen begeleiding voor de deelnemers. Organisaties die met deze bijzondere vrijwilligers gaan werken, kunnen een beroep doen op de expertise van de Vrijwilligerscentrale. Met deze werkwijze wordt de kans op een succesvol verloop groter.

Startbijeenkomst
Op donderdagmiddag 24 februari trapt wethouder Floris Tas het project af tijdens de startbijeenkomst in het Kolpinghuis. Vrijwilligersorganisaties krijgen dan meer informatie over de vorm en inhoud van het project en kunnen in verschillende workshops kennismaken met de instellingen en vrijwilligers.

Meer informatie
Organisaties die interesse hebben, kunnen zich aanmelden bij Willy Peer, 024 – 381 2745 of w.peer@vwc-nijmegen.nl 
  

Vrijwilligerscentrale Nijmegen
Wilhelminasingel 4
6524 AK Nijmegen
024 – 820 0020
Vrijwilligerscentrale Nijmegen

Rubriek Vacatures & vrijwilligerswerk

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen