Bezuinigingen A1 en N35 treffen bouwsector dubbel

Nijmegen, 14 februari 2013

Ondernemers Oost-Nederland: bezuinigingen A1 en N35 treffen bouwsector dubbel

Ondernemers in Oost-Nederland zijn zeer ontevreden over de wijze waarop Minister Schultz en Staatssecretaris Mansveld de bereikbaarheid en veiligheid van de rijksinfrastructuur in Oost-Nederland op peil willen houden.
Dat zegt VNO-NCW Midden in een reactie op de verdeling van de 250 miljoen euro die het Rijk jaarlijks wil bezuinigen op wegen, spoor en water in Nederland. VNO-NCW Midden vindt dit onacceptabel en wil dat Schultz harde toezeggingen gaat doen aan de Tweede Kamer over de mogelijkheid om nu te investeren in de A1. Dat kan als de Minister ondubbelzinnig duidelijk maakt wanneer het landsdeel kan beschikken over de rijksbijdrage van 300 miljoen Euro en start met de planuitwerking. De regio kan volgens de ondernemers met voorfinanciering dan direct aan de slag met het traject Apeldoorn-Azelo. Dat levert de BV Nederland en de bouwsector in het bijzonder de broodnodige werkgelegenheidimpuls op die nu nodig is.

Bezuinigingen …
Het op de lange baan schuiven van de aanpak van de A1 en de N35 Zwolle-Wijthmen treft de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector dubbel. De regionale bijdrage van meer dan 100 miljoen euro vanuit landsdeel Oost kan volgens de ondernemers nu niet worden geïnvesteerd in de economie en de bouwsector, terwijl dit wel zou moeten. Extra zuur is dat de hele bezuinigingsoperatie was bedoeld om geld vrij te maken voor de ‘sociale agenda’, een wens van de PvdA. De keuze die het kabinet nu maakt levert juist het tegenovergestelde effect op. Nog meer werknemers in de bouw- en infrasector komen de komende jaren hierdoor in de ww of een uitkering terecht.

Bedrijfsleven tevreden over aanpak A15 en N18
De doortrekking van de A15 en de N18 gaan door volgens plan, hier is de het landsdeel tevreden over. Samen met de A15 vormt de A1 de belangrijke achterlandverbinding met Duitsland en Europa. Voor de toekomst moet niet alleen in de A15 maar ook in de A11, het water- en het spoor geïnvesteerd worden.

De aanpak van de A1, de N35 Zwolle-Wijthmen en de Twentekanalen wordt echter op de lange baan geschoven. Daarnaast heeft de minister besloten de Rijksmiddelen voor de projecten N50 Kampen-Kampen Zuid, N35 Wijthmen-Nijverdal en N23 Roggebotsluis, die via amendementen in de Tweede Kamer beschikbaar zijn gekomen, te schrappen.

Bron VNO-NCW Midden

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen