Bedrijventerreinen beter bereikbaar met OV

Nijmegen, 9 juni 2009

Bedrijventerreinen beter bereikbaar per openbaar vervoer
 
De bereikbaarheid van een flink aantal bedrijventerreinen in de regio Arnhem Nijmegen met het openbaar vervoer wordt verbeterd. De denktank over mobiliteit van overheden en bedrijfsleven, het Offensief Bereikbaarheid, heeft hierop aangedrongen. Met de start van de nieuwe dienstregeling op 13 december 2009 komen er nieuwe buslijnen naar bedrijventerreinen en rijden de bussen frequenter, daarnaast komen er op bestaande lijnen extra haltes bij.
 

De afgelopen maanden heeft Novio verschillende onderzoeken gedaan naar de wensen van de reizigers. Veel bedrijventerreinen zijn momenteel slecht bereikbaar; de loopafstand vanaf de dichtstbijzijnde halten is te groot. Via een internetpanel en telefonische enquête hebben (potentiële) reizigers hun wensen kenbaar gemaakt. Mede op basis van de resultaten van deze onderzoeken verbetert Novio de dienstverlening. De wijzigingen gaan in bij de start van de nieuwe dienstregeling op 13 december 2009. Vanaf die datum gaat Novio het busvervoer in de hele stadsregio Arnhem Nijmegen uitvoeren.
 
Novio brengt de reizigers op de hoogte van de verbeteringen met een uitgebreide voorlichtingscampagne, en doet een gratis probeeraanbod. Door dit kennismakingsaanbod kan het personeel van de bedrijven op deze terreinen zelf de voordelen ervaren van het openbaar vervoer. Een aantrekkelijk vervolgaanbod moet dan leiden tot een daadwerkelijke verandering van reisgedrag. Een gewenste uitkomst in het kader van het Offensief Bereikbaarheid, want dit draagt bij de vermindering van de files in de regio Arnhem Nijmegen.
 
In het Offensief Bereikbaarheid werken meer dan 30 publieke en private partijen samen aan filereductie in de regio Arnhem Nijmegen. Een verbeterde bereikbaarheid van bedrijventerreinen met het openbaar vervoer is één van de middelen om dit doel te bereiken. Het Offensief Bereikbaarheid is een initiatief van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, MKB-Midden en de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Bron: Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, VNO-NCW Regio Arnhem  Nijmegen en MKB-Midden

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen