Beheer openbare groenstroken in Nijmegen

Nijmegen, 21 februari 2013

Gemeente en ANAC tekenen contract voor beheer openbare groenstroken.

Gemeente Nijmegen draagt het beheer van de groenstroken rondom het bedrijf ANAC over aan het bedrijf zelf. De gemeente ontwikkelt al jaren wijkbeheerplannen waarin burgers en ondernemers betrokken worden bij het maken van de plannen voor beheer en onderhoud. Steeds vaker participeren bewoners in het maken van de beheerplannen en nemen zij initiatief voor het gedeeltelijk beheer en onderhoud van de openbare ruimte in een buurt. ANAC is een van de eerste bedrijven die een contract tekent met de gemeente voor het onderhoud van de openbare ruimte rondom het bedrijf aan de Energieweg. In het zogenaamde participatiecontract, dat donderdag 21 februari wordt getekend, spreken beide partijen het kwaliteitsniveau af.

De meeste participatieovereenkomsten zijn overeengekomen met inwoners. Met bedrijven zijn er in het verleden overeenkomsten voor het groenonderhoud gesloten, maar daar stond meestal geld tegenover, soms in de vorm van reclame. ANAC heeft de gemeente zelf benaderd om een afspraak te maken voor het groenonderhoud.

Het aanbod van ANAC past uitstekend in het nieuwe beleid “Geef ze de (openbare) Ruimte”,

dat onlangs door de raad werd vastgesteld. Ruimte aan bewoners en ondernemers om de eigen verantwoordelijkheid te nemen in het beheer van de openbare ruimte. Het doel van het nieuwe beleid is dat er ruimte is om gemeentelijke taken deels over te nemen en dat er ruimte is voor maatwerk bij het kiezen van onderhoudsniveaus.

Wethouder Tankir is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en wil de participatie verder stimuleren en ervoor zorgen dat een schone, hele en veilige openbare ruimte gezien wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hij is zeer te spreken over de actieve houding van burgers en ondernemers in de stad. De ambitie bestaat om participatieprojecten waarin mensen meedoen in de openbare ruimte te verdubbelen, meerdere groepen te betrekken en het wijkbeheerplan als contractstuk in te voeren.

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen