Dukenburg eerste Hartveilige stadsdeel van Nijmegen

Dukenburg eerste Hartveilige stadsdeel van Nijmegen!

Op zondag 17 januari 2016 staan wij op het wijkenfestival “Nijmegen maken Wij”

Elke dag sterven in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand. Thuis of op straat. Binnen 6 minuten de reanimatie starten is dan cruciaal.

In mei 2013 hebben we de Stichting AED Dukenburg opgericht, met als doel het oprichten van een ‘Keten van Overleven’ in stadsdeel Dukenburg.
(Keten van Overleven = combinatie van groep mensen die kunnen reanimeren en AED apparaten die bereikbaar zijn in een bepaald gebied. AED = Automatische Externe Defibrillator).

De Stichting AED Dukenburg is sinds augustus 2013 officieel ‘reanimatiepartner’ van de Hartstichting en werkt helemaal volgens de richtlijnen van de Hartstichting.

Na een opstartbedrag van de gemeente Nijmegen in 2013 en de eerste 6 AED’s van de provincie Gelderland (Gelders stedelijk ontwikkelingsgeld) moet de stichting nu zelf ‘de broek’ ophouden, ‘& Wij zijn ook Nijmegen!’ Wel hebben wij bij de start een aanbevelingsbrief van burgemeester Bruls meegekregen, ook het ZZG staat achter ons en heeft een aanbevelingsbrief gestuurd.

Er zijn 23 AED apparaten voor de burgerhulpverleners bereikbaar in pincodekasten die in de openbare ruimte hangen. Een groot gedeelte hiervan is eigendom van de Stichting AED Dukenburg, van de andere hebben we het beheer.
Na een cursus van maar één avond per jaar mag men zich aanmelden bij HartslagNu. Eenmaal aangemeld krijgt men bij een alarmmelding in de buurt een sms of, wanneer de ‘HartslagNu app’ is gedownload, een bericht via de ‘app’.
In het verstuurde bericht staat ook de code van de buitenkast. De opzet is de cursus gratis te geven aan bewoners en mensen die er werken. Zo zijn er in Dukenburg al ruim 250 mensen opgeleid.

De ‘Keten van Overleven’ werkt en heeft aantoonbaar mensenlevens gered!

Op zondag 17 januari staan we op het wijkenfestival “Nijmegen maken Wij” in de Honighallen aan de Waalbanddijk in Nijmegen.
Ook uw buurt, wijk of stadsdeel ‘Hartveilig’ maken? Wij geven graag uitleg.

Kunt U reanimeren? En… kan uw buurman of vrouw u reanimeren?
Samen voor een ‘Hartveilig Nijmegen’
www.aeddukenburg.nl

Winkels, bedrijven, uitgaan Nijmegen - Agenda Nijmegen