Nijmegen opent veiligheidshuis

Nijmegen, 16 april 2009
 
Op maandag 20 april opent de Minister van Justitie, dr. E.M.H. Hirsch Ballin, het Veiligheidshuis Nijmegen. In het veiligheidshuis zitten de lokale overheid, jeugd- en zorginstellingen en de justitieketen in één gebouw om zo nog intensiever en effectiever samen te kunnen werken om criminaliteit en overlast in de stad aan te pakken. Nijmegen is de eerste gemeente in Gelderland met een volledig operationeel veiligheidshuis.
 
Het Veiligheidshuis Nijmegen speelt een belangrijke rol in de samenwerking, afstemming en aansluiting van preventie, straf en nazorg. Een veiligheidshuis is geen doel op zich, maar een middel om de échte doelen – het vergroten van de veiligheid in de stad, het terugdringen van de criminaliteitscijfers en de recidive – te bereiken. Medewerkers van de deelnemende organisaties werken onder één dak, waardoor de lijnen tussen de verschillende instanties kort zijn. De partners kunnen nu ook makkelijker op hetzelfde moment samen aan de slag met een casus. Bovendien wordt alle kennis op één plek verzameld.

De aanpak van veelplegers, risicojongeren en huiselijk geweld vormt de kern van de activiteiten van een veiligheidshuis. Het huis is alleen bedoeld voor beleidsmakers en andere professionals. Het doen van aangifte of de opvang van overlastgevers bijvoorbeeld, gebeurt nog steeds op de daarvoor bestemde en al bestaande locaties.

Het Veiligheidshuis Nijmegen is gevestigd in de voormalige politiepost Oud-Oost op het Limos-terrein.

Minister Hirsch Ballin verricht op maandag 20 april de officiële opening. Hij doet dat in aanwezigheid van onder meer burgemeester De Graaf, wethouder Van Hooft, fungerend Hoofdofficier van Justitie, de heer Van Tooren, en de korpschef Politie Gelderland-Zuid, de heer Van Zwam.

Bron Gemeente Nijmegen

Bron: Politie Gelderland-Zuid
Meer politienieuws, informatie, diefstal.. Politienieuws regio Nijmegen
Winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen