Problematisch social media-gedrag jongeren

Nijmegen, 2 november 2016

Jeugd gezonder, nieuwe gezondheidsthema’s vragen aandacht

Jongeren in Gelderland-Zuid roken en drinken minder en voelen zich gelukkiger. Zo blijkt uit het grootschalige jongerenonderzoek E-MOVO van de GGD. Er zijn echter nieuwe ontwikkelingen die aandacht vragen, zoals mantelzorgtaken, gehoorschade en problematisch social media-gedrag onder jongeren. Daarnaast blijft het gezondheidsverschil tussen hoog- en laagopgeleiden (te) groot.

In het najaar van 2015 voerde de GGD voor de vierde keer het jongerenonderzoek E-MOVO uit in Gelderland-Zuid. Dit onderzoek wordt om de vier jaar gehouden onder schoolgaande jongeren in het voortgezet onderwijs. Ruim 10.000 leerlingen in de klassen 2 en 4 van het regulier onderwijs vulden op school een digitale enquête in met vragen over hun gezondheid, welzijn en leefstijl. Voor het eerst werd een aagepaste versie van E-MOVO ook uitgevoerd in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Positieve trends
In vergelijking met eerdere monitors laat E-MOVO 2015-2016 een aantal positieve trends zien: jongeren voelen zich vaker gezond, het gebruik van alcohol en sigaretten is teruggebracht, homoacceptatie is verbeterd en frequent schoolverzuim is verminderd. De uitdaging voor scholen, maar ook voor gemeenten en andere samenwerkingspartners, is om deze resultaten vast te houden.

Risicogroepen
Maar er zijn ook zorgelijke ontwikkelingen. Zo blijkt net als uit eerdere E-MOVO’s dat de gezondheidsrisico’s voor laagopgeleide jongeren onverminderd groot zijn. Dit geldt voor vmbo-leerlingen, maar ook voor leerlingen uit het praktijk- en speciaal onderwijs. Daarnaast lopen kinderen van ouders die moeite hebben met rondkomen, meer kans op gezondheidsproblemen.

Nieuwe aandachtsgebieden
Wat verder opvalt aan de uitkomsten van E-MOVO 2015-2016 is dat enkele nieuwe gezondheidsthema’s voor de jeugd zich aandienen. Zoals: jonge mantelzorgers, gehoorschade, sexting, cyberpesten, problematisch gamen en social-mediagebruik. Via nader onderzoek en samenwerking met belanghebbende partijen hoopt de GGD de komende jaren een passende gezondheidsaanpak te vinden voor deze problemen.

Bron GGD Gelderland-Zuid – Gezondheid Nijmegen

Winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen