KvK stimuleert medewerkers om te fietsen


 
Arnhem, 28 september 2010

KvK stimuleert medewerkers om te fietsen
Project ‘Gezondheid, Bewegen en Fietsen’

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland gaat haar medewerkers extra stimuleren om met de fiets naar het werk te komen. Door deelname aan het project ‘Gezondheid, Bewegen en Fietsen’ wil de KvK een bijdrage leveren aan het verminderen van het fileprobleem in de regio.

Fietsproject ‘Gezondheid, Bewegen en Fietsen’
Medewerkers van de KvK die deelnemen aan het fietsproject krijgen een vergoeding voor iedere gefietste kilometer. Daarnaast worden zij getest op gezondheid en conditie. Na de test weten ze of ze voldoende bewegen. Het project duurt vijf weken. Na afloop van deze proef worden de ervaringen verzameld en geëvalueerd. Daarna wordt bekeken of deze aanpak voor meer bedrijven in de regio interessant is. Deelname aan het fietsproject is onderdeel van het Offensief Bereikbaarheid, waarvan KvK Centraal Gelderland initiatiefnemer is.

Andere initiatieven
Naast het fietsproject zet KvK Centraal Gelderland ook andere maatregelen in om zoveel mogelijk files in de regio te vermijden. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld op flexibele tijden werken, de begin- en eindtijden zijn verruimd en thuiswerken en videoconferencing worden gestimuleerd.

Offensief Bereikbaarheid
In de Stadsregio Arnhem Nijmegen werken werkgevers, overheden en belangenorganisaties van werknemers en werkgevers samen in het Offensief Bereikbaarheid. Zij kiezen nadrukkelijk voor een gezamenlijke aanpak in de strijd tegen de files en vertragingen op de weg. Bewustwording en gedragsverandering staan hierin centraal. Dus de auto als het moet, en filealternatieven, openbaar vervoer, flex- en telewerken zoveel als het kan. Met slim werken én slim reizen komen we tot een betere bereikbaarheid, een economisch vitale regio en een leefbaar woon- en werkgebied. Het Offensief Bereikbaarheid is in 2008 opgericht door de initiatiefnemers VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen, MKB-Midden, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.
 
Bron Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Meer nieuws - winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen