VRIJMARKT GOFFERT – Regels, tijden en info

Vrijmarkt op de Goffert – Programma Koningsdag Nijmegen

Koningsdag 2016 – Vrijmarkt op de Goffert – Regels, tijden en info

Woensdag 27 april 2016

De Vrijmarkt in het Goffertpark start dit jaar om 09.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Om de Vrijmarkt veilig en gezellig te houden, gelden tijdens deze dag de volgende maatregelen.

Verkeersmaatregelen
De gemeente zet een aantal straten in de buurt van het park af om sluipverkeer en parkeren te voorkomen:

  • Rentmeesterlaan (éénrichtingsverkeer van Slotemaker de Bruïneweg richting Vossenlaan)
  • Muntweg (afsluiting in één richting tussen de Groenestraat en de Slotemaker de Bruïneweg)
  • Slotemaker de Bruïneweg (ter hoogte van het Goffertpark)
  • Steinweglaan
  • Busserweg
  • Goffertweg
  • Wezenlaan
  • en een aantal straten in de Kolpingbuurt en de Landbouwbuurt.

De politie en medewerkers van bureau Toezicht controleren extra op parkeeroverlast in de wijken en naleving van de andere verkeersmaatregelen.

Kom op de fiets of met het OV
We vragen bezoekers van de Vrijmarkt om zoveel mogelijk te voet, met de fiets of de bus te komen. Het aantal parkeerplaatsen is beperkt en een groot aantal straten rondom het park is afgesloten. De bussen worden bij de afsluiting Muntweg/Groenestraat gewoon doorgelaten. Andere haltes in de buurt van het park blijven ook goed bereikbaar: Muntweg (stadinwaarts), Hatertseweg en CWZ. Vanaf daar is het een kleine wandeling naar de Vrijmarkt. Komt u toch met de auto, houd dan rekening met grote verkeersdrukte.

Spullen verkopen
U mag alleen uw goederen laden en lossen op de Slotemaker de Bruïneweg.
Het is niet toegestaan om met uw auto op het gras te komen.
• Het gebruiken van gas/vuur is niet toegestaan (voor bijvoorbeeld het bereiden van eten).
• In principe mag u tijdens de Vrijmarkt bijna overal in het park gaan staan.
U mag zelf dus een plek binnen het gebied uitkiezen.
• Kleine partytenten of parasols zijn toegestaan
• Marktkramen mogen alleen geplaatst worden als daar een vergunning voor is verleend.
• U mag bijna alles verkopen wat u wilt, op een paar uitzonderingen na.
Het is niet toegestaan om groot (huis-)raad verkopen (koelkasten, banken, tenten, auto’s, etc.). Ook mag u geen drank en etenswaren verkopen, tenzij u hier een vergunning voor heeft. Beroepshandel is tijdens de Vrijmarkt niet toegestaan. Dit geldt ook voor de verkoop van (rest)partijen.

Afvalinzameling
Laat uw grondplaats netjes achter. Aan het eind van de dag neemt u uw niet-verkochte goederen mee naar huis. Deze kunt u inleveren bij een kringloopwinkel of op de milieustraat.
Uw afval levert u gescheiden in. ’s Ochtends krijgt u een gratis 100 literafvalzak (voor restafval). Verspreid over het gebied vindt u 13 afvalpunten van Dar. Bij drie afvalpunten staan ook containers voor oud papier, textiel en elektr(on)ische apparaten. Het is belangrijk uw afval gescheiden in te leveren omdat het dan gebruikt kan worden voor grondstof voor nieuwe producten. Op de achterzijde ziet u de waar u de afvalpunten vindt. Meer informatie op www.dar.nl.

Zoekgeraakte kinderen
Kinderen die hun ouders in de drukte zijn verloren, worden naar het politiebureau aan de Muntweg 209 gebracht. Ziet u een kind alleen lopen? Dan kunt u hem of haar naar deze plek brengen, of een dienstdoende hulpverlener aanspreken. Het politiebureau is te bereiken via: 0900-8844.

Bereikbaarheid / parkeren / afvalpunten
• Het Goffertpark is tussen 09.00 en 16.00 afgesloten voor verkeer. Op de Slotemaker de Bruïneweg geldt vóór en ná die tijd eenrichtingsverkeer (van de Muntweg richting de Hatertseweg). U mag alleen hier uw goederen laden en lossen.
LET OP: de Slotemaker de Bruïneweg gaat voor het uitladen van spullen open om 06.00 uur en wordt om 09.00 uur (’s ochtends) weer afgesloten.
Ook op de Rentmeesterlaan geldt eenrichtingsverkeer (in de richting van de Vossenlaan). Het is niet toegestaan om met uw auto op het gras te komen.
• Na het laden en lossen kunt u uw auto parkeren op de drie parkeerterreinen rondom het Goffertpark (zie afbeelding hieronder).  Maak hier tijdens de Vrijmarkt gebruik van en voorkom een boete of het wegslepen van uw auto. Het afkoppelen van aanhangers is niet toegestaan.

Bron Gemeente Nijmegen  –  Programma Koningsdag Nijmegen  –  Agenda Nijmegen
.
Nijmegen-2015-Koningsdag-Goffert-parkerenParkeren – bron afbeelding Gemeente Nijmegen

Meer nieuws - winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen