Jongere met startkwalificatie / arbeidsmarkt

Nijmegen, 1 september 2009
 
Jongere met startkwalificatie staat sterker op de arbeidsmarkt

Jongeren tot 18 jaar moeten volgens de Leerplichtwet minimaal een mbo-opleiding op niveau 2 volgen, voordat zij de arbeidsmarkt op gaan. Veel 16- en 17-jarigen blijken de stap van vmbo naar mbo toch niet te maken. Ze voldoen daardoor niet aan de Kwalificatieplicht. Van 7 tot 11 september brengt een landelijke actieweek de Leer- en Kwalificatieplicht onder de aandacht, ook in Nijmegen.

In Nijmegen en omgeving gaan leerplichtambtenaren controleren of vierdejaars vmbo’ers en tussentijds uitgevallen scholieren van het voortgezet onderwijs (St. Jorisschool en Kandinsky College) en mbo wel zijn ingeschreven voor een nieuwe opleiding. Ook wordt bekeken of ROC-leerlingen hun opleiding daadwerkelijk gaan vervolgen na de zomer. Indien nodig gaan leerplichtambtenaren op huisbezoek bij kwalificatieplichtige jongeren in Nijmegen en de regio.

De gemeente Nijmegen organiseert op dinsdagavond een debat met jongeren in het NEC-stadion De Goffert om te bespreken waarom sommige leerlingen tussentijds afhaken en hoe de gemeente en het onderwijs hen beter zouden kunnen begeleiden bij de doorstart. Deze kennis wordt gebruikt voor een betere aanpak van voortijdig schoolverlaten en van het aantal jongeren zonder startkwalificatie dat niet bij de instellingen in beeld is. Wethouder Hannie Kunst (Onderwijs) opent het debat en ook Jeugd-wethouder Lenie Scholten is aanwezig.

Verder gaan de leerplichtambtenaren en het Jongerenloket in de actieweek voorlichting over de kwalificatieplicht geven aan mbo-leerlingen van niveau 1 en 2 en hun leerkrachten en begeleiders op ROC Nijmegen en Helicon.

Achtergrondinformatie
Jongeren die doorleren en een startkwalificatie behalen, staan sterker op de arbeidsmarkt en hebben betere toekomstperspectieven. Met een startkwalificatie hebben zij twee keer zoveel kans op een baan, meer kans op een baan die ze echt leuk vinden, is het jaarsalaris voor starters gemiddeld hoger en kunnen zij in de toekomst makkelijker doorstromen naar een betere baan.

De Kwalificatieplicht is in 2007 ingevoerd, omdat veel 16- en 17-jarigen na het vervullen van de leerplicht het onderwijs zonder startkwalificatie (mbo-diploma op niveau 2, 3 en 4, havo- of vwo-diploma) verlaten.

Vanaf het schooljaar waarin een jongere 17 jaar wordt, is hij tot zijn 18e verjaardag kwalificatieplichtig, tenzij hij al in het bezit is van een startkwalificatie, of er uitzonderlijke omstandigheden bestaan. De jongeren hoeven voor een startkwalificatie niet vijf dagen per week in de schoolbanken te zitten. Het is ook mogelijk om met leerwerkcombinaties aan de kwalificatieplicht te voldoen, bijvoorbeeld met de beroepsbegeleidende leerweg.

De gemeente is wettelijk verplicht om inzet te plegen om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen. In de regio Nijmegen bevorderen vier kwalificatieplichtambtenaren en een regionaal Jongerenloket dat jongeren aan de kwalificatieplicht voldoen en werk hebben. Samenwerkingspartners in het Loket zijn de gemeenten Nijmegen, Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan den Rijn, Mook en Middelaar, Ubbergen en Wijchen, het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC).

Bron Gemeente Nijmegen

Meer nieuws - winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen