Experiment met bijstand in Nijmegen

Nijmegen, 21 februari 2017

Nijmeegse bijstandsgerechtigden positief over bijstandsexperiment

Nijmeegse bijstandsgerechtigden staan open voor een experiment met de bijstand. Dat blijkt uit een vragenlijst die de gemeente heeft voorgelegd aan alle bijstandgerechtigden. Bijna 400 mensen hebben gereageerd op de vragenlijst.

Verschillenden gemeenten koesteren de wens om te experimenteren met de bijstand. Ze willen experimenteren met een aanpak waarbij meer uitgegaan wordt van vertrouwen en minder van regels. Ook willen ze dat bijstandsgerechtigden meer mogelijkheid krijgen om bij te verdienen naast de uitkering.
In een (wetenschappelijk) onderzoek kan dan worden gevolgd of dit activerend werkt, bespaart op de bureaucratie en of het positieve effecten heeft op het welzijn van mensen in de bijstand. Onder andere Utrecht, Tilburg, Groningen en Wageningen zijn met dergelijke experimenten bezig.

Randvoorwaarden ministerie
Het ministerie geeft ruimte voor deze experimenten, maar minder dan de gemeenten gehoopt hadden. De ruimte om bij te verdienen mag van het ministerie iets groter worden. Er mag ook worden geëxperimenteerd met een groep die minder verplichtingen heeft, maar daar moet dan ook een groep tegenover staan die juist meer verplichtingen heeft en intensiever wordt begeleid. Van tevoren weten deelnemers aan het experiment niet in welke groep ze terechtkomen.

Wat vinden bijstandsgerechtigden?
Een zeer ruime meerderheid van de respondenten wil graag een experiment met een ruimere vrijlating van bijverdiensten. In een experiment waarbij een groep meer, en een andere groep minder verplichtingen heeft, is beduidend minder interesse. De animo daarvoor stijgt licht, wanneer de intensievere begeleiding minder dwingend, en meer coachend zou zijn.

Wethouder Jan Zoetelief: “We vinden deze input heel belangrijk. Op basis hiervan gaan we kijken of het ons lukt om binnen de regels van het ministerie een experiment vorm te geven dat tegemoet komt aan de wensen van uitkeringsgerechtigden.”
In de loop van 2017 zal duidelijk worden of Nijmegen kan en wil meedoen aan de experimenten met de bijstand. Er mogen maximaal 25 gemeenten meedoen van het ministerie.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen