Domushuis op Winkelsteeg

1 Maart 2011

Wijziging bestemmingsplan Winkelsteeg maakt Domushuis mogelijk

Het Leger des Heils, woningstichting Standvast en de gemeente Nijmegen werken samen aan het realiseren van een nieuwe zorginstelling op de hoek van de Tarweweg en de Nieuwe Dukenburgseweg. Deze instelling, Domushuis genaamd, gaat 24-uurszorg bieden aan 24 cliënten die dakloos zijn en te maken hebben (gehad) met verslavings- en of psychiatrische problematiek, al dan niet met een justitieel verleden. Cliënten volgen een dagprogramma dat mede in samenwerking met Iriszorg wordt opgesteld.

Omwonenden, ondernemers en het bestuur van de Ondernemersvereniging Winkelsteeg zijn intensief betrokken bij de realisatie van het Domushuis, dat naar verwachting in het laatste kwartaal van 2012 geopend wordt.

Om het Domushuis mogelijk te maken is herziening van het bestemmingsplan Nijmegen Goffert-Winkelsteeg-1 noodzakelijk. Het ontwerp-bestemmingsplan ligt naar verwachting vanaf 17 maart voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis en is ook in te zien op de gemeentelijke website www.nijmegen.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

Bron Gemeente Nijmegen

Winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen