De Groene Delta van Nijmegen nodigt u uit

16 mei 2017

De Groene Delta van Nijmegen nodigt u uit om samen groen te gaan

Bedrijventerrein Nijmegen-West en Beuningen biedt plaats aan verschillende bedrijfsinnovaties en projecten, die samen onder de paraplu De Groene Hub vallen. Onder andere ARN en DAR maken deel uit van De Groene Hub. Op 19 mei zijn deze twee locaties te bezoeken, als gast van de regiotour van De Groene Delta van Nijmegen. De regiotour is onderdeel van de Circulaire Economie tweedaagse, georganiseerd door CIRCLES en Stichting OCF, om ondernemers in Oost-Nederland kennis te laten maken met circulair ondernemen.

ARN zet restafval om in energie, meststof en andere herbruikbare materialen. Het is een innovatief en duurzaam bedrijf dat een maatschappelijk belang dient. Tijdens een presentatie van Gerard van Gorkum leren belangstellenden alles over de rol van ARN binnen de circulaire economie. Vervolgens zal er een busrit over het terrein plaatsvinden.

DAR is een publiek bedrijf dat diensten aanbiedt op het gebied van beheer van afval, grondstoffen en openbare ruimte aan haar aandeelhouders: zes gemeenten in de regio Nijmegen. Zij staat voor de uitdaging om de traditioneel lineaire benadering van afvalbeheer om te bouwen naar een schakel in de circulaire economie. Hierbij zoekt DAR naar de integratie van het duurzaam afval/grondstofbeheer (130 miljoen kilogram) met het beheer van de openbare ruimte (310.000 inwoners). Geïnteresseerden kunnen zich bij deze regiotour voegen om vervolgens een rondleiding te krijgen op de milieustraat van de DAR.

Jaarlijks betaalt de regio Arnhem-Nijmegen 800 miljoen euro voor olie, diesel en benzine aan het buitenland. Deze euro’s kunnen volgens De Groene Hub ook ingezet worden in de regio zelf. Groengas uit biomassa, waterstof, elektriciteit, zon en wind kunnen namelijk prima zelf geproduceerd worden. Een groeiend aantal bedrijven doet al mee in deze groene regionale economie. ARN en DAR zijn er hier voorbeelden van.
DAR beschikt over een zeer breed dienstenpakket. Naast afvalinzamelaar zijn zij adviseur, gladheidbestrijder, riool- en kolkenreiniger, ongediertebestrijder en terrein- en straatreiniger. Op een creatieve manier proberen zij samen met u een schone circulaire leefomgeving te creëren.
ARN is een van de weinige energie producerende bedrijven in Nederland en in de wereld die uitsluitend secundaire brandstoffen gebruiken en deze grotendeels zelf produceren door het gebruik van afvalstoffen. Met de modernste technieken doet ARN BV haar uiterste best om op optimale wijze energie te produceren en tegelijkertijd de afvalberg te verkleinen. Uitgangspunt hierbij is het zo min mogelijk belasten van het milieu.

Is uw interesse gewekt? Dan bent u van harte welkom om aan te sluiten bij een van deze regiotours. U kunt zich aanmelden via www.circulairebusinessmodellen.nl/activiteit/regiotour.

Meer nieuws - winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen