Culturele kansen aan de Waal

Nijmegen, 14 januari 2010

Pink Sweater presenteert “Culturele kansen aan de Waal”

In navolging van politieke partijen presenteert stichting Pink Sweater
Productions als kunst- en cultuurinstelling haar eigen culturele
paragraaf.

Zowel om haar ambities en ideeën te uiten als visiedocument
ter inspiratie voor de verkiezingen en de jaren daarna. Pink Sweater
begint met een lijst van tien ideeën en zal die de komende jaren
uitbreiden, aanvullen en bij voorkeur tevens ideeën wegstrepen omdat ze
gerealiseerd zijn. In de lijst staan ideeën om een volwaardig programma
“kunst en cultuur in de wijken” te realiseren, een multimedia festival
te organiseren, een internationaal jongerenwerker aan te stellen en
wordt er onder andere over een “guerrilla* *kunstenaar” gesproken. Pink
Sweater is al bezig om meerdere ideeën in de praktijk te realiseren.
Bij de ideeën gaat Pink Sweater ervan uit dat die binnen de huidige
beschikbare (cultuur)budgetten gerealiseerd kunnen worden wanneer er
andere keuzen gemaakt worden . “Ongeveer 95% van de huidige
cultuurbudgetten zit vast en hierdoor is er helaas weinig ruimte voor
innovatie en nieuwe initiatieven. Crisis of niet er moet natuurlijk
gewoon ruimte zijn om met nieuwe ideeën en plannen te komen en daar in
de praktijk invulling aan te geven aangezien dat inspireert en er voor
zorgt dat een stad leeft”, aldus Doeko Pinxt, zakelijk leider van Pink
Sweater.

Veel van de ambities en ideeën zullen verder reiken dan alleen de kunst-
en cultuursector aangezien Pink Sweater, in de praktijk meestal
sectoroverstijgend en integraal werkt. Ook is de verwachting dat de
plannen er juist voor zorgen dat er meer geld naar Nijmegen komt doordat
meer externe financiële bronnen aangeboord worden.

Op
www.pink-sweater.nl is het visiedocument
“Culturele Kansen aan de Waal” met ideeën te vinden.

Meer nieuws - winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen