Collecte Dierenambulance – collectanten gevraagd

Helpt U mee!

Wij zoeken voor Nijmegen nog collectanten!

Colllectie 25 t/m 31 oktober 2015

Dierenambulance Nijmegen e.o. (DAN) houdt dit jaar van 25 tot en met 31 oktober, haar jaarlijkse collecte in de gemeente Nijmegen. Omdat we als organisatie een datum aangewezen krijgen van de gemeente en we rekening moeten houden met landelijke collecteweken valt dit jaar de collecteweek van de DAN helaas een aantal weken na de collecte van de dierenbescherming. Wij hopen toch dat U ons, en onze dieren, wilt steunen.

De DAN is al 30 jaar een onafhankelijke stichting die geen subsidie ontvangt, en afhankelijk is van sponsoring en giften. Huisvesting en voeding van dieren, onderhoud en verzekering van gebouwen, ambulances en medewerkers zijn kosten waar je niet omheen kunt. Voor verleende diensten aan gemeentes, zoals het ophalen van zwerfdieren waarvan de eigenaar op dat moment nog die bekend is, krijgt de DAN wel een vergoeding. Toch heeft de DAN daar niet voldoende aan. Wettelijk zijn de gemeenten niet verplicht alle dierenhulp te vergoeden, maar gelukkig steunt de gemeente Nijmegen ons voor een zeer groot gedeelte hierin.

Maar de bunzing of vos die naar een speciale opvang gebracht moet worden, de vaak lange opvang en herplaatsing van voor de deur neer gezette ratten en konijnen, en de lange intensive verzorging van vele beschermde vogels en egels, die meestal door menselijk toedoen in de problemen zijn gekomen, kosten naast de inzet van veel vrijwilligers natuurlijk geld.

Wij hopen dat u als collectant de DAN hiermee kunt en wilt steunen.

Hebt u een paar uur beschikbaar in de week van 25 oktober tot en met 31 oktober en wilt U ons, en dus de dieren helpen, dan hopen wij dat u dit aan ons kenbaar maakt.

U kunt bellen naar 024-3550222 of mailen naar info@dierenambulancenijmegen.nl .

Dieren NijmegenAgenda Nijmegen

Meer nieuws - winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen