Asielzoekers begin 2017 in Stieltjesstraat

22 december 2016

Eerste asielzoekers vanaf februari in Stieltjesstraat

In het voormalige belastingkantoor aan de Stieltjesstraat in Nijmegen zullen vanaf februari 2017 de eerste asielzoekers instromen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) neemt het pand tijdelijk in gebruik als tijdelijk azc voor 300 asielzoekers.

Het COA zou het pand in gebruik nemen als noodopvanglocatie. In 2016 is de instroom van vluchtelingen echter fors afgenomen en heeft het COA besloten noodopvanglocaties af te bouwen en te sluiten. Aan de regionale regietafel Gelderland is vervolgens afgesproken dat locaties die al in realisatie waren zouden doorgaan, zoals de locatie aan de Stieltjesstraat. In het pand aan de Stieltjesstraat waren daarnaast al voorzieningen aangebracht die het mogelijk maakten om het pand in te zetten als azc.

Opvangcapaciteit
De situatie rondom de instroom van vluchtelingen blijft echter onzeker, daarom heeft het COA eind 2016 ook besloten de opvangcapaciteit landelijk gespreid af te schalen. Het aantal opvangplaatsen wordt op locaties teruggebracht. Dit geldt ook voor de locatie aan de Stieltjesstraat. Het COA zal geen 500 maar 300 asielzoekers opvangen in het pand.

Ingebruikname azc
In januari 2017 zal het COA het gebouw inrichten en vanaf februari 2017 zullen de eerste asielzoekers komen. Het COA neemt in het gebouw vijf verdiepingen tijdelijk in gebruik. Voor de invulling van de rest van het gebouw zijn het COA en de gemeente nog nader met elkaar in gesprek. Het COA heeft een huurovereenkomst tot september 2018.

Integratie en participatie
Het COA werkt samen met de gemeente Nijmegen aan een programma om integratie en participatie van vergunninghouders aan de samenleving te versnellen. Hierbij zal ook intensief worden samengewerkt met verschillende Nijmeegse partijen. Vergunning-houders van de opvanglocatie in Nijmegen zullen voor huisvesting zoveel mogelijk worden gekoppeld aan de regiogemeenten.

Bron COA

Nijmegen, 1 april 2016

Noodopvang in voormalig belastingkantoor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen heeft besloten positief te reageren op een verzoek van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) om noodopvang te realiseren voor 500 vluchtelingen in het voormalig belastingkantoor aan de Stieltjesstraat. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen kort na de zomer hun intrek nemen in het pand.

Op 17 februari 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie “verhoogde instroom vluchtelingen”. Hierin is aangegeven dat Nijmegen een stap vooruit wil doen wanneer het gaat om de opvang van vluchtelingen. De realisatie van deze noodopvang is hier het eerste uitvloeisel van. Nog steeds is de toestroom van vluchtelingen naar Europa en naar Nederland hoog. De verwachting is dat dit de komende maanden niet minder zal worden. Daarom heeft het college besloten mee te werken aan het verzoek van het COA.

Het is de bedoeling dat de noodopvang in de Stieltjesstraat voor 2 jaar gaat gelden. Daarna wordt het kantoor geschikt gemaakt voor maximaal 150 mensen met een verblijfsvergunning. Dit voor een periode van 8 tot 10 jaar.

Omwonenden van het pand aan de Stieltjesstraat zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld. Ook op de website van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl/opvangasielzoekers) is alle informatie beschikbaar. Op maandag 4 april organiseert de gemeente een inloopavond waar mensen vragen kunnen stellen. Deze avond vindt plaats in Doornroosje en is van 18.30-21.30 uur. Het eerste deel (tot 20.00 uur) is voor omwonenden en vanaf 20.00 uur is iedere belangstellende welkom.

Bron Gemeente Nijmegen – Informatie Nijmegen

Winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen