Verplaatsing AH Groenestraat

Nijmegen, 31 januari 2017

Betere verkeerssituatie bij verplaatsing AH Groenestraat

Vestiging van de AH op het voormalige Smit Draad terrein aan de Groenestraat leidt tot een verbetering van de verkeerssituatie. Dat blijkt uit het geactualiseerde verkeersonderzoek van een extern onderzoeks-bureau, dat het college van B&W naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Het college wil graag meewerken aan verplaatsing van de supermarkt aan de Groenestraat, omdat de bouw van een nieuwe moderne supermarkt bijdraagt aan een goede, toekomst vaste winkelstructuur. Dit zorgt ervoor dat bewoners ook in de toekomst hun dagelijkse boodschappen in de buurt kunnen blijven doen. Bovendien verbetert de parkeer- en verkeerssituatie ten opzichte van de huidige situatie.

Het geactualiseerde verkeersonderzoek laat zien dat de verkeerssituatie beter en veiliger wordt bij verplaatsing van de AH, ook al blijft de Groenestraat vanwege z’n doorstroomfunctie een drukke weg. Het parkeren wordt straks op eigen terrein opgelost, zodat het verkeer op de Groenestraat geen last heeft van parkerende auto’s. De Groenestraat wordt aangepast zodat het autoverkeer van en naar de winkel het terrein gemakkelijk kan oprijden en verlaten zonder daarbij het andere verkeer op de Groenestraat te hinderen. Ook wordt een gecombineerde fiets- voetgangersoversteekplaats gerealiseerd. Al met al wordt de verkeerssituatie daardoor beter en veiliger dan de huidige situatie. Ook de bevoorrading van de AH wordt op een goede manier opgelost. De ontwikkelaar (Plegt Vos) heeft hierover afspraken gemaakt met de eigenaar en gebruiker van het naastgelegen terrein (Klokbouw/Alfa-Laval).

Logischerwijs komen de huidige panden van de AH vrij. Om de kans op leegstand te verkleinen heeft de raad ingestemd met een ruimere invulling in het vorig jaar vastgestelde bestemmingsplan Nijmegen Midden. De panden zijn al aangekocht door een investeerder.

De gemeenteraad had in december gevraagd om een geactualiseerd verkeersonderzoek bij de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan, dat nodig is voor de verplaatsing van de supermarkt. Dit verkeersonderzoek wordt in februari in de raad besproken. Besluitvorming over het bestemmingsplan staat vervolgens geagendeerd voor de politieke avond van 8 maart 2017.
Het verkeersonderzoek en het raadsvoorstel staan vanaf woensdagmiddag op www.nijmegen.nl.

Bron Gemeente Nijmegen

Meer nieuws - winkels en bedrijven Nijmegen - Agenda Nijmegen